Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meting van de mechanische debieten voor bouwaanvragen vanaf 2016 met aangifte vanaf 1-7-2017 (huidig) Mechanische ventielen

Meting van de mechanische debieten voor bouwaanvragen vanaf 2016 met aangifte vanaf 1-7-2017 (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016 Bekijk tijdslijn
Enkel geldig voor aangiftes vanaf 1-7-2017

Sinds de invoering van het kwaliteitskader ventilatie is een meting van de mechanische ventilatiedebieten voor elke ruimte afzonderlijk verplicht. Voor residentiële gebouwen bestaan er drie grote groepen van debietmeetmethodes, zoals beschreven in de norm NBN EN 12599:

  • meting in het rechte gedeelte van een kanaal
  • meting met een verschildrukvoorziening (die een drukverschil genereert)
  • meting ter hoogte van het luchtventiel.

Impact op het resultaat

Het gebruik van meetresultaten van de hygiënische ventilatiedebieten kan leiden tot een gunstiger resultaat:

  • de m-factor kan verlaagd worden als de gemeten debieten blijk geven van een goede instelling van de mechanische debieten
  • de balans (bij systeem D) moet ingerekend worden aan de hand van de gemeten debieten, als er geen continue meting is.

Ontbreken van metingen

Als er geen ventilatieprestatieverslag (VPV) werd opgemaakt, moet u dit ook zo rapporteren in de EPB-software.

Invoer in de EPB-software

In het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ duidt u aan of alle ingevoerde debieten al dan niet gemeten zijn.

Regelgeving