Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meting van de mechanische debieten voor bouwaanvragen vanaf 2016 met aangifte t.e.m. 30-6-2017 Meting van de mechanische debieten voor bouwaanvragen vanaf 2016 met aangifte vanaf 1-7-2017 (huidig)

Meting van de mechanische debieten voor bouwaanvragen vanaf 2016 met aangifte t.e.m. 30-6-2017

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016 Bekijk tijdslijn
Enkel geldig in geval van EPB-aangifte t.e.m. 30-6-2017.

Het is niet verplicht om de mechanische debieten te meten, maar een meting kan gunstig zijn voor de energieprestatieberekening van het project.

Voor residentiële gebouwen bestaan er drie grote groepen van debietmeetmethodes, zoals beschreven in de norm NBN EN 12599:

  • meting in het rechte gedeelte van een kanaal
  • meting met een verschildrukvoorziening (die een drukverschil genereert)
  • meting ter hoogte van het luchtventiel.

Eisen aan meetrapport

De meetresultaten worden vastgelegd in een meetrapport. Dit meetrapport moet aan bepaalde vereisten voldoen. Deze zijn vastgelegd in de regelgeving.

U kunt een sjabloon(Excel bestand opent in nieuw venster) van een meetrapport downloaden dat voldoet aan de gestelde eisen en u dus kunt gebruiken als stavingsstuk.

Impact op het resultaat

Het gebruik van meetresultaten van de hygiënische ventilatiedebieten kan leiden tot een gunstiger resultaat:

  • de m-factor kan verlaagd worden als de gemeten debieten blijk geven van een goede instelling van de mechanische debieten
  • de balans wordt ingerekend aan de hand van de gemeten debieten in plaats van de geëiste minimumdebieten.

Ontbreken van geldig meetrapport

Als het meetrapport niet aan de vereisten voldoet, kunt u de resultaten ervan niet gebruiken in de EPB-aangifte. Dat heeft een invloed op de bepaling van:

  • de uitvoeringskwaliteit (m-factor): voor de mechanische toevoer- en/of afvoerdebieten zal rekening gehouden worden met een forfaitaire gebrekkige afstelling.
  • de balans (bij systeem D): u moet de balans rapporteren via het ingestelde nominale debiet (in geval van continue meting), of via de som van de geëiste debieten.

In de EPB-software duidt u dan aan dat de ingevoerde debieten niet gemeten zijn. Voor de hygiënische debieten rapporteert u dan de ontwerpdebieten.

Ingave in de EPB-software

In het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ duidt u aan of alle ingevoerde debieten al dan niet gemeten zijn.

  • Duid ‘ja’ aan als het meetrapport beschikbaar is en aan de vereisten voldoet.
  • Duid ‘neen’ aan als het meetrapport niet aan de vereisten voldoet, of als er geen meetrapport beschikbaar is.

Als het tabblad ‘Voorverwarming’ actief is en er geen continue meting is, moet u daar ook nog aanduiden of de meetwaarde van het buitenluchttoevoerdebiet en de meetwaarde van het buitenluchtafvoerdebiet al dan niet gekend is.