Eisen

Voldoende…

Hoe bepalen en beoordelen?

debiet

Het totale ontwerptoevoerdebiet moet voldoen aan de ontwerpeisen van die ruimte (residentieel/niet-residentieel):

  • Elke RTO moet gedimensioneerd zijn voor een maximaal drukverschil bij 2 Pa (het is ook toegestaan om te dimensioneren bij 10 Pa als de ruimte, waarin de RTO is geplaatst, voorzien is van mechanische afvoer).
  • Die debieten worden bepaald aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1: 2004.

regelbaar

De vrije doorsnede van de opening kan manueel of automatisch geregeld worden:

  • hetzij continu
  • hetzij in een voldoende aantal (minstens 3) tussenstanden tussen ‘gesloten’ en ‘volledig open’, dus in totaal minstens 5 standen.

Aanbevelingen

Aanbevolen…Hoe bepalen en beoordelen?
voldoende hoogVanuit comfortoverwegingen (vermijden tochtgevoel …) wordt de onderzijde van de RTO bij voorkeur geplaatst op een hoogte van minstens 1,80 m boven het niveau van de afgewerkte vloer.
insectenwerendHinderlijk gedierte mag niet kunnen binnendringen via de regelbare toevoeropening in elke mogelijke open stand, te beoordelen volgens de technische bepalingen met een bolletje en een schijfje zoals beschreven in bijlage IX en bijlage X.
regendicht

Er mag geen waterpenetratie mogelijk zijn:

  • in de stand ‘gesloten’: tot en met een drukverschil van 150 Pa
  • in de stand ‘volledig open’: tot en met een drukverschil van 20 Pa.

Te meten volgens de technische bepalingen beschreven in bijlage IX en bijlage X.

inbraakwerendDe opening bestemd voor de toevoer van de lucht heeft bij voorkeur een kleine doorsnede en is zo ontworpen dat zelfs in geopende stand het risico op inbraak niet verhoogt.
lekdebietbeperkend
  • Bij een drukverschil van 50 Pa mag de som van de debieten van de RTO’s niet groter zijn dan 15 % van het debiet vereist voor die ruimte.
  • Het debiet in gesloten stand moet gekend zijn van elke natuurlijke toevoeropening bij een drukverschil van 50 Pa.
  • Die debieten worden bepaald aan de hand van een laboratoriummeting zoals vermeld in NBN EN 13141-1 : 2004.

Bepaalde productkarakteristieken (zoals de zelfregelendheidsklasse, …) kunnen tot een lager E-peil leiden.