Gedaan met laden. U bevindt zich op: RTO in een natte ruimte Regelbare toevoeropening (RTO)

RTO in een natte ruimte

Geldig voor alle bouwaanvragen

Voorbeeld

De bouwheer wil, bijvoorbeeld om esthetische redenen, dat alle vensters in een gevel roosters bevatten. Daarom wil hij ook in de keuken en de badkamer (natte ruimten) een toevoerrooster in de vensters plaatsen.

Eisen

Hoewel het niet in overeenstemming is met de basisprincipes uit de norm, is er geen verbod op de plaatsing van RTO’s in natte ruimten.

Door het plaatsen van een RTO in een natte ruimte, vervalt de verplichting om doorstroomopeningen te voorzien echter niet, omdat het debiet van de RTO’s hier namelijk niet wordt meegerekend bij de bepaling van het ontwerptoevoerdebiet. Door DO’s te plaatsen worden de debietseisen toch gehaald.

In de EPB-software kunnen de RTO’s in natte ruimten niet worden ingegeven in het luik Hygiënische ventilatie. Er worden dus ook geen eisen aan deze RTO’s gesteld. De RTO’s moeten wel meegerekend worden bij de bepaling van de U-waarde van de vensters.

Als de natte ruimte enkel grenst aan een garage is het wel toegelaten om het debiet van de RTO mee te rekenen.

Advies

  • Bijkomende RTO’s in natte ruimten worden afgeraden.
  • Als er RTO’s in de vensters van de natte ruimten worden geplaatst, zet die dan op de minimumstand (gesloten). Zo wordt de werking van het globale ventilatiesysteem gebaseerd op toevoer, doorstroom en afvoer in de praktijk niet verstoord.
  • Sommige fabrikanten bieden producten aan die het uitzicht hebben van een RTO maar geen lucht kunnen toevoeren.
  • Sommige RTO’s zijn nauwelijks zichtbaar en hebben weinig impact op esthetiek.