Gedaan met laden. U bevindt zich op: RTO's in daken (huidig) Regelbare toevoeropening (RTO)

RTO's in daken (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2021 Bekijk tijdslijn

Voorwaarden

Het is enkel toegelaten om RTO’s te plaatsen in een dak als de helling van het dak groter is dan 30°.

RTO’s mogen dus niet in een plat dak (helling 0°) of in een hellend dak met een helling < 30° worden geplaatst.

Type RTO’s in het dak

Als het toegelaten is om een RTO te plaatsen in het dak, zijn er daarvoor verschillende mogelijkheden:

  • een RTO in een dakvlakvenster
  • een RTO doorheen het dak: er zijn RTO’s die u kan inbouwen in het dakvlak en voldoen aan de gestelde eisen. Ze worden aangesloten op een dakdoorvoer of voeren de lucht aan via verluchtingspannen. Die combinaties moeten getest worden als geheel (dus op de volledige doorboring doorheen de scheidingsconstructie, inclusief het dak) en moeten voldoen aan de gestelde eisen voor de RTO.