Gedaan met laden. U bevindt zich op: RTO's in/op vensters (huidig) Regelbare toevoeropening (RTO)

RTO's in/op vensters (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017 Bekijk tijdslijn

RTO’s in/op vensters worden meestal geplaatst op gewone vensters. Als het dak aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunnen ze ook op dakvlakvensters of in het dakvlak geplaatst worden.

Eén enkel venster levert niet altijd het totale minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet, waardoor soms meerdere RTO’s in vensters of andere oplossingen nodig zijn.

Onderscheid tussen RTO’s op of in vensters

Maak een onderscheid tussen de regelbare toevoeropeningen ‘in vensters’ en ‘op vensters’:

 • RTO’s in het venster zijn RTO’s die geplaatst worden op de beglazing.
 • RTO’s op het venster zijn RTO’s die op het raamprofiel geplaatst zijn.

Lengte van de RTO - standpunt VEKA

De te meten en te rapporteren lengte van een RTO verschilt afhankelijk van het type RTO.

Type RTO

Te rapporteren lengte

RTO’s op vensters, geplaatst op het raamprofiel

 • Als de kopstukken (= blinde stukken zonder ventilatieopeningen) elk smaller zijn dan 2 cm: de dagmaat van het venster (= vensterbreedte, gemeten tussen de dagkanten langs de buitenzijde)
 • Als de kopstukken elk breder zijn dan 2 cm: de gemeten dagmaat verminderd met de kopstukken

RTO’s in vensters, geplaatst op het glas

De gemeten lengte van het rooster, verminderd met de kopstukken

RTO’s in vensters worden vaak gerapporteerd met een grotere lengte dan ze in realiteit hebben (ongeveer even groot als RTO’s ‘op vensters’). Daardoor zijn de berekende ontwerpventilatiedebieten overschat en dus fout.

Het geëiste debiet behalen in een ruimte met smal venster

Als er over de volledige breedte van een venster een regelbare toevoeropening (RTO) wordt geplaatst, is het voor de ruimte soms nog te klein om het totale geëist toevoerdebiet te behalen. Er zijn verschillende manieren om het ontwerpdebiet op te voeren:

 • een andere RTO met een groter ontwerptoevoerdebiet (per lopende meter) plaatsen
 • aanvullend RTO’s in de muur voorzien
 • geen RTO in het venster plaatsen, maar alleen RTO’s in de muur plaatsen waarmee het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet kan worden gehaald
 • bij mechanische afvoerventilatie kiezen voor een directe mechanische extractie uit de ruimte zelf, zodat de RTO’s gedimensioneerd mogen worden voor een drukverschil van 10 Pa
 • in de volledige ventilatiezone kiezen voor een systeem met mechanische toevoer. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het mengen van ventilatiesystemen niet toegelaten is bij nieuwbouw. Afhankelijk van de bouwaanvraagdatum is het bij renovaties en IER wel toegelaten.

Invoer in de software

Voer twee of meer RTO’s in eenzelfde ruimte in als aparte RTO’s. Soms worden meerdere RTO’s ingevoerd als één RTO met als lengte de som van de dagmaten van de individuele RTO’s. Dat is geen correcte rapportering en daardoor is het berekende ontwerpdebiet fout. De EPB-software bepaalt het ontwerpdebiet van de ingegeven RTO op basis van de lengte en rekent daarbij de waarde L0 slechts één keer in. Bij een juiste berekening wordt voor elke RTO afzonderlijk een ontwerpdebiet berekend, waarbij telkens rekening wordt gehouden met de waarde L0. De som van de berekende ontwerpdebieten van alle RTO’s afzonderlijk zal dus in principe lager zijn dan dat van de ‘gezamenlijke’ RTO.

Voorbeeld: Een ruimte wordt geventileerd met twee RTO’s op het glas, die in twee opendraaiende delen van eenzelfde venster zitten. Bij de invoer in de EPB-software mogen beide RTO’s niet samen ingevoerd worden maar apart, elk met hun eigen, al dan niet identieke, lengte (= gemeten lengte, verminderd met de kopstukken).

 • RTO’s hebben een invloed op de U-waarde van de vensters. Vergeet ze niet in te voeren in de software.
 • Meer toelichting over de berekeningsmethode van RTO’s vindt u in de helpfunctie van de EPB-software.