Gedaan met laden. U bevindt zich op: Minimaal geëiste ontwerpdebiet voor speciale ruimten Minimaal geëiste ontwerpdebiet (niet-residentieel en industrie)

Minimaal geëiste ontwerpdebiet voor speciale ruimten

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het minimaal geëiste van een speciale ruimte, met een risico op verontreiniging, wordt niet bepaald door de energieprestatieregelgeving. Er gelden dan ook geen eisen voor die ruimten.

Er kunnen wel andere (specifieke of strengere) regelgevingen of eisen op het vlak van ventilatie van toepassing zijn. Het ventilatiesysteem moet volgens die andere regelgevingen, eisen of regels van goede praktijk ontworpen worden.

Advies

In een speciale ruimte zou het minstens gelijk moeten zijn aan het minimaal geëiste ontwerpdebiet van het overeenkomstige ruimtetype, als er geen speciale verontreiniging zou optreden.

Ingave in de software

In de EPB-software moet u speciale ruimte in het veld Ruimtecategorie kiezen, en het ontwerpdebiet invullen onder het luik van de hygiënische ventilatie.

Voorbeeld

Een sterk verontreinigde gang van 33 m², die bijvoorbeeld in verbinding staat met een chemisch laboratorium, zal beschouwd worden als een speciale ruimte. Het ventilatiesysteem kan volgens andere regels van goede praktijk (bijvoorbeeld internationale of buitenlandse normen) gedimensioneerd worden. In elk geval zou het ontwerpdebiet gelijk aan of groter moeten zijn dan het minimaal geëiste ontwerpdebiet van een ‘ruimte niet voor menselijke bezetting’, dus 33 m² x 1,3 m³/h.m² = 42,9 m³/h.