Gedaan met laden. U bevindt zich op: Balancering: ingave in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018) Balancering: ingave in de software (huidig)

Balancering: ingave in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2018 Bekijk tijdslijn

Software 3G

De ventilatiebalans geeft u in de EPB-software in, op het tabblad ‘Voorverwarming’ in de knoop ‘Ventilatie’.

Tip: maak eerst alle ruimten aan in de EPB-software op het tabblad ‘Hygiënische ventilatie’ van de EPB-eenheden. Als in een EPW-project geen continue meting van de debieten plaatsvindt en de debieten niet gemeten zijn, dan moet u alle ruimten die gelinkt zijn aan deze plaats aankruisen. Als u achteraf een ruimte toevoegt bij de hygiënische ventilatie, dan mag u niet vergeten om die ruimten ook nog aan een plaats te koppelen. Als u dat vergeet, zal de balans verkeerd berekend worden, wat verregaande gevolgen kan hebben voor het E-peil.

 • Stap 1

  Ga naar de knoop ‘Ventilatie’ in de energetische boomstructuur en vink het tabblad ‘Voorverwarming’ aan.

  Het tabblad ‘Voorverwarming’ kunt u enkel aanduiden bij een ventilatiesysteem D (met mechanische toe-en afvoer).

 • Stap 2

  Druk op het blauwe plusteken om een plaats toe te voegen en geef de plaats een naam.

  Een plaats is een locatie waar buitenlucht wordt toegevoerd, waar lucht wordt afgevoerd of waar zowel de toe- als afvoer van lucht gebeurt.

 • Stap 3

  Voer de eigenschappen van de toevoerplaats van buitenlucht in.

  • Als er geen mechanische toevoer aanwezig is, moet u verder niets invullen.
  • Als er continue meting aanwezig is, vul dan het ingestelde toevoerdebiet in.
  • Als er geen continue meting aanwezig is, vult u voor het ontwerptoevoerdebiet in. Voor EPW-eenheden rapporteert u de balans dan via de gemeten buitenluchttoevoerdebieten. Vul het totale gemeten buitenluchttoevoerdebiet in. Bij gebrek aan een meetrapport, rapporteert u de balans via de geëiste buitenluchttoevoerdebieten. Selecteer in de tabel alle ruimten die aan de plaats gekoppeld zijn. Onderaan de tabel verschijnt het totale geëiste buitenluchttoevoerdebiet, waarmee de balans berekend wordt.
 • Stap 4

  Voer de eigenschappen van de afvoerplaats van buitenlucht in. Herhaal hiervoor dezelfde stappen als beschreven onder stap 3.

 • Stap 5

  Voeg de nodige stavingsstukken toe.

 • Stap 6

  Als er een warmteterugwinapparaat aanwezig is, kunt u hier de gegevens ervan aanvullen.

Software Vlaanderen

De balans geeft u in de EPB-software in, op het tabblad ‘Voorverwarming’ in de knoop ‘Ventilatie’ onder ‘Installaties’.

 • Stap 1

  Kies de gewenste rekenmethode:

  • Stap a

   Continue meting: duid ‘continue meting’ aan en vul het ingestelde debiet in

  • Stap b

   Meetwaarde gekend: duid ‘meetwaarde buitenluchttoevoerdebiet gekend’ aan en vul de waarde in

  • Stap c

   Geen continue meting en geen meetrapport: duid ‘geëist buitenluchttoevoerdebiet’ aan en vul deze waarde in. U maakt zelf de optelsom van alle opgelegde minimum toevoerdebieten uit het luik van de hygiënische ventilatie.

 • Stap 2

  Duid aan of de meetwaarde van de lekverliezen gekend is en vul deze waarde in.

 • Stap 3

  Herhaal dezelfde stappen voor de afvoer.

Tijdslijn

 1. Balancering: ingave in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)