Er zijn 3 verschillende manieren waarop u de balans van een ventilatiesysteem in EPB kan inrekenen, afhankelijk van het type warmteterugwinapparaat en de beschikbaarheid van een meetrapport.

Continue meting

Als het warmteterugwinapparaat uitgerust is met een meetsysteem dat de debieten bijstuurt zodra ze meer dan 5% afwijken van de instelwaarde, is er een continue meting aanwezig. De technische documentatie van het toestel moet dat duidelijk aangeven. Om de balans te bepalen wordt gerekend met de ingestelde waarden.

Meting bij regeling met meetrapport

Als er een meting is gedaan bij de inregeling van de installatie en daarvan een meetrapport beschikbaar is, worden deze waarden gebruikt voor het bepalen van de balans.

Geen continue meting, geen meetrapport

Als er geen continue meting gebeurt, en er geen meetrapport van de geregelde debieten beschikbaar is, zal de balans bepaald worden aan de hand van de minimaal geëiste toe- en afvoerdebieten. Eventuele toe-of afvoervoorzieningen, geplaatst in ruimtes zonder ventilatie-eisen om de balans te verbeteren, zullen deze via deze methode dus geen impact hebben.

Sinds het kwaliteitskader voor ventilatie is het verplicht om de debieten te laten meten. Deze laatste manier zal dan niet meer voorkomen.