Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorkoeling Ventilatie

Voorkoeling

Geldig voor alle bouwaanvragen

De ventilatielucht kan voorgekoeld worden. Hiervoor zijn verschillende systemen van voorkoeling mogelijk:

  • aarde-waterwarmtewisselaar
  • aarde-luchtwarmtewisselaar
  • verdampingskoeling.

Deze systemen worden hieronder kort toegelicht.

Deze thema’s zijn nog niet in detail uitgewerkt. In een latere fase zal dit verder aangevuld worden.

Aarde-waterwarmtewisselaar

Bij aardewaterwarmtewisselaars wordt water door een reeks buizen gestuurd die via een collector aan een luchtbatterij zijn gekoppeld. Het water dat de pomp door de buizen laat circuleren, zal de lucht verwarmen of koelen.

Aarde-luchtwarmtewisselaar

Aarde-luchtwarmtewisselaars (ook wel ‘grondbuis’ of ‘Canadese put’ genoemd) worden gebruikt om ventilatielucht te koelen of te verwarmen (voorverwarming/voorkoeling). Hierbij wordt warmte of koude overgedragen via de thermische massa van aarde. Op een voldoende diepte is de grondtemperatuur stabiel. Daardoor kan de toegevoerde ventilatielucht afgekoeld worden in de zomer en opgewarmd in de winter.

Verdampingskoeling

Verdampingskoeling (of adiabate koeling) is een methode om door injectie van water de toevoerlucht van een gebouw te koelen. Er bestaan een groot aantal variaties van deze technologie, met verschillende voorbehandelingen en recuperatietechnologieën. De prestatie van verdampingskoelsystemen hangt sterk af van het ontwerp van deze systemen.