Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektrische warmtepomp: stavingsstukken Elektrische warmtepomp

Elektrische warmtepomp: stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

De gegevens die u over een elektrische warmtepomp ingeeft in de EPB-software, moeten onderbouwd worden met stavingsstukken.

Geldige stavingsstukken

De gebruikte gegevens moeten gestaafd worden met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is zonder aanpassingen. De gegevens worden aangeleverd door de fabrikant. Er wordt geen rekening gehouden met verklaringen van fabrikant, installateur, architect, aannemer of bouwheer die bepaalde eigenschappen van een warmtepomp ‘attesteren’. Bij twijfel tussen bewijsstukken, moet er worden uitgegaan van de minst gunstige aanname. Meer informatie vindt u op de algemene pagina over stavingsstukken.

Ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur

De ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperatuur moeten gestaafd worden met een dimensioneringsnota. Meer info hierover vindt u bij ‘Afgifte’.

Warmtepomp met elektrische bijverwarming

Het al dan niet inrekenen van een elektrische bijverwarming moet gestaafd worden met typebenaming en bijhorende handleidingen, productfiches en technische fiches van het specifieke product zoals dit normaal in de handel verkrijgbaar is zonder aanpassingen. De gegevens worden aangeleverd door de fabrikant.