Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektrische warmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2015) Elektrische warmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (huidig)

Elektrische warmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2015)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2015 Bekijk tijdslijn

Met dit stappenplan voert u een elektrische warmtepomp voor warm tapwater in de EPB-software in.

Invoer in de EPB-software 3G

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater maakt u onder de knoop ‘Sanitair warm water’ in de boomstructuur een installatie voor sanitair warm water aan. Bij het tabblad ‘warmteopwekkingssystemen’ geeft u de volgende gegevens in:

  • ‘Merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp.
  • ‘Soort toestel’: kies ‘warmtepomp’.
  • ‘Type warmtepomp’: kies ‘Elektrische warmtepomp’.
  • ‘Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand’: meer informatie over wanneer u moet aangeven of er een elektrische weerstand is, vindt u bij ‘Invoergegevens voor de EPB-software’.
  • ‘Met warmteopslag’: vul in of er warmteopslag is of niet.

Wanneer er ook een elektrische weerstand wordt gebruikt voor de aanmaak van warm tapwater, geeft u bovenaan het scherm aan dat er meerdere opwekkingstoestellen zijn. U geeft de elektrische bijverwarming in als niet-preferente opwekker. In dit geval verschijnt er extra invoer:

  • ‘De opwekkers staan ook in voor ruimteverwarming’: vul hier ‘ja’ in als de volledige combinatie aan preferente en niet-preferente opwekkers ook in staat voor ruimteverwarming. Als bijvoorbeeld de elektrische bijverwarming alleen voor sanitair warm water werkt en niet voor ruimteverwarming, geeft u hier ‘nee’ in.
  • ‘Vermogen (nominaal of thermisch)’: vul hier het thermische vermogen van de warmtepomp in. Dit vermogen moet bepaald zijn bij dezelfde omstandigheden als de COPtest. Meer informatie vindt u bij ‘Prestatiecoëfficiënt COPtest’.

Invoer in de EPB-software Vlaanderen

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater geeft u dit aan onder de rubriek ‘Installaties’ bij de subrubriek ‘Warm tapwater’.

Selecteer bij elk van de gedefinieerde tappunten die bediend worden door de warmtepomp ‘Elektrische warmtepomp’ als toestel.

Deze werkwijze geldt alleen als er geen elektrische bijverwarming wordt gebruikt voor warm tapwater. Wanneer er wel elektrische bijverwarming wordt gebruikt, volgt u de werkwijze beschreven onder ‘Warmtepomp met elektrische bijverwarming’.