Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prestatiecoëfficiënt COPtest (huidig) Elektrische warmtepomp

Prestatiecoëfficiënt COPtest (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017 Bekijk tijdslijn

De COPtest (of ) van de warmtepomp wordt bepaald volgens NBN EN 14511 en/of NBN EN 15879-1 onder de testomstandigheden vastgelegd in de regelgeving.

COP-gegevens die overeenkomen met de Ecodesign-richtlijn (norm EN14825) mogen niet gebruikt worden in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Sommige warmtepompen worden niet behandeld in de Europese testnorm NBN EN 14511 maar kunnen wel ingerekend worden in de EPB-software. De specificaties voor de bepaling van COPtest worden vastgelegd in de regelgeving en gelden voor:

 • warmtepompen die gebruikmaken van directe verdamping en/of directe condensatie
 • warmtepompen met oppervlaktewater (uit rivieren, zeeën, meren, kanalen … ) als warmtebron
 • warmtepompen aangesloten op een waterlus als warmtebron

  Merk op dat deze COPtest enkel kan gebruikt worden in de rekenmethode als er ook aan alle bijkomende voorwaarden is voldaan en u die kunt aantonen met een stavingsstuk:
  1. Op elk moment dat aangesloten warmtepompen aan het verwarmen zijn, moet tegelijkertijd een koelmachine warmte injecteren in de waterlus of moet restwarmte geïnjecteerd worden.
  2. Er is geen bijkomend verwarmingssysteem aanwezig die de waterlus op constante temperatuur houdt. De warmte die in de waterlus komt, mag enkel afkomstig zijn van koelmachines waarvan de koude nuttig gebruikt wordt in het gebouw of afkomstig zijn van restwarmte in het gebouw.
  3. De waterlus moet zich volledig in het gebouw bevinden.
  4. De waterlus bevindt zich op elk moment boven 10 °C.
 • warmtepompen op die afvalwater uit een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron gebruiken.

Temperatuurstoename over de condensor bij COPtest-meting

Deze temperatuurstoename moet alleen ingevuld worden als u het warmteafgiftemedium ‘water’ kiest. Dit gegeven verifieert u best in de productinformatie of vraagt u op aan de fabrikant.

Bij de meeste types warmtepompen schrijft de norm NBN EN 14511 voor dat deze temperatuurstoename bij de test 5 °C is. U moet deze waarde altijd in combinatie met de COPtest bij de leverancier opvragen.

Elektrisch vermogen van de warmtepomp bij COPtest-meting

Dit vermogen moet enkel worden ingevuld bij een warmtepomp waarvoor u als warmtebron ‘bodem’ of ‘grondwater’ kiest. Dit vermogen is een productgegeven dat u opvraagt bij de leverancier.