Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2015) Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (huidig)

Gassorptiewarmtepomp voor sanitair warm water: invoer in de software (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2015)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2015 Bekijk tijdslijn

Hier leest u hoe u een gassorptiewarmtepomp invoert in de EPB-software.

Invoer in de EPB-software 3G

Als de warmtepomp instaat voor warm tapwater maakt u onder de knoop ‘Sanitair warm water’ in de boomstructuur een installatie voor sanitair warm water aan. Bij het tabblad ‘warmteopwekkingssystemen’ geeft u de volgende algemene gegevens in:

  • ‘merk’ en ‘product-ID’ van de warmtepomp
  • ‘soort toestel’: kies hier ‘Ander type opwekker’
  • ‘verduidelijking’: geef hier in dat het om een gassorptiewarmtepomp gaat
  • ‘energiedrager’: kies hier voor ‘Aardgas’
  • ‘productierendement’: vul hier het voor warm tapwater uit het ATG-E voor dit toestel in. Indien u niet over een ATG-E beschikt, geeft u de waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement in.