Invoer in de EPB-software 3G

Als de warmtepomp ook voor ruimteverwarming gebruikt wordt, kunt u stap 1 en 2 hieronder overslaan.

 • Stap 1

  Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het ‘menu ‘Technische installaties’.

 • Stap 2

  Vul de algemene gegevens van het toestel in. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens, zal u nog enkele vragen moeten invullen om na te gaan of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt.

 • Stap 3

  Vink het tabblad ‘Sanitair warm water’ aan.

 • Stap 4

  Kies de juiste configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar. Dit is de laatste vraag die bepaalt of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt. Er verschijnt een informatieve melding onderaan. Voor meer informatie over wanneer een toestel onder Ecodesign valt, zie: ‘Warm tapwater en Ecodesign’.

 • Stap 5

  Vul vervolgens de andere gegevens in. De verdere invoer hangt af van het feit of de opwekker al dan niet onder de Ecodesign-richtlijn valt. Zie ook: Invoergegevens EPB-software.

  Valt de opwekker onder Ecodesign? Dan vult u het capaciteitsprofiel en de energie-efficiëntie of energie-efficiëntieklasse in, bepaald volgens de juiste Europese verordening.

  Valt de opwekker niet onder Ecodesign? Dan vult u bij het opwekkingsrendement de waarde in uit het ATG-E voor dit toestel. Indien u niet over een ATG-E beschikt, geeft u de waarde bij ontstentenis voor het in.

 • Stap 6

  Koppel tenslotte de warmtepomp met de juiste of het juiste verdeelsysteem.

  Enkel indien er een of aanwezig is, moet u de warmtepomp hier koppelen met een primair verdeelsysteem.