Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gassorptiewarmtepomp voor ruimteverwarming: invoer in de software (huidig) Gassorptiewarmtepomp

Gassorptiewarmtepomp voor ruimteverwarming: invoer in de software (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2019 Bekijk tijdslijn

Hier leest u hoe u een gassorptiewarmtepomp invoert in de EPB-software 3G.

Invoer in de EPB-software 3G

 • Stap 1

  Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

 • Stap 2

  Vul de algemene gegevens van het toestel in. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens, zal u nog enkele vragen moeten invullen om na te gaan of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt.

 • Stap 3

  Vink het tabblad ‘Verwarming’ aan.

 • Stap 4

  Duid aan of het > 400 kW. Dit is de laatste vraag die bepaalt of het toestel onder de Ecodesign-richtlijn valt. Er verschijnt een informatieve melding onderaan.

 • Stap 5

  Vul vervolgens de andere gegevens in. De verdere invoer hangt af van het feit of de opwekker al dan niet onder de Ecodesign-richtlijn valt. Zie ook: Invoergegevens EPB-software.

  Valt de warmtepomp onder Ecodesign? Dan is er een uitgewerkt voorbeeld van de invoer in de software. Afhankelijk van de warmtebron en het type warmteafgiftemedium verschijnen nog enkele vragen om de correctiefactoren voor het berekenen van de SGUEinst te bepalen. Standaard worden waarden bij ontstentenis van de correctiefactoren gebruikt. Om tot betere resultaten te komen, kunt u ook werken met detailwaarden. Meer informatie over deze correctiefactoren vindt u bij de rekenmethode.

  Valt de warmtepomp niet onder Ecodesign en is er geen ATG-E beschikbaar? Dan wordt de waarde bij onstentenis voor het rendement gebruikt. Meer informatie over deze waarden bij ontstentenis vindt u bij de rekenmethode.

  Valt de warmtpeomp niet onder Ecodesign en is er wel een ATG-E beschikbaar? Dan geeft u de warmtepomp in als ‘ander type opwekker’ zoals uitgelegd bij periode 1.

 • Stap 6

  Koppel tenslotte de warmtepomp met het juiste verdeelsysteem. Als u nog geen verdeelsysteem hebt aangemaakt, moet u dat eerst doen.

  Als de warmtepomp ook gebruikt wordt voor bevochtiging, vink dan ook het tabblad ‘Bevochtiging’ aan. Er is geen verdere invoer nodig.