Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Verklaring op eer

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verslaggevers is bedoeld om de aansprakelijkheid van de verslaggever tegenover derden in redelijkheid te dekken. Wat gedekt wordt en wat niet, hangt af van de polis.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor verslaggevers is verplicht sinds 2015. Ze is bedoeld om uw aansprakelijkheid als verslaggever tegenover derden in redelijkheid te dekken.

Ondanks alle inspanningen, bestaat de kans dat een verslaggever in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit een beroepsfout maakt. Daaronder verstaat men ‘iedere tekortkoming aan plichten, iedere nalatigheid, onjuistheid of vergissing, elke misleidende verklaring, elk verzuim en iedere andere werkelijke of beweerde onachtzame daad begaan door de verzekerde in de uitoefening van zijn beroep als verslaggever’.

De verslaggever kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die hij/zij heeft veroorzaakt. Het kan gaan om contractuele of om een buitencontractuele aansprakelijkheid. Een vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid kan schade toebrengen aan derden of klanten. Als de verslaggever aansprakelijk is, dan kan de benadeelde partij de schade op de verslaggever verhalen.

Bent u niet verzekerd? Dan kunt u geschorst worden of uw erkenning als verslaggever verliezen.

Wat dekt de verzekering wel en wat niet?

Wat gedekt wordt en wat niet, hangt af van uw verzekeringspolis. In een verzekeringspolis zijn veelal uitsluitingen van de dekking voorzien. Hoe meer zaken worden gedekt, hoe beter voor de verslaggever.

In het algemeen verzekert de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering u wel voor materiële schade en voor financiële schade door uw beroepsfout:

  • Financiële schade: uw beroepsfout kan een rechtstreekse invloed hebben op financiële voordelen waar uw klant recht op heeft door het (ver)bouwen van een energiezuinig pand (bv. premies die hij niet krijgt).
  • Materiële schade: bv. als destructief onderzoek is gedaan om een waarheidsgetrouwe EPB-aangifte in te dienen, of ongewilde schade aan het gebouw.

Sommige polissen verzekeren geen schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering van contractuele verbintenissen of ten gevolge van de insolventie van de verzekerde.

Geen enkele polis kan u verzekeren tegen een opzettelijke, criminele of frauduleuze daad. Een administratieve geldboete voor een niet-waarheidsgetrouwe EPB-aangifte zal de verzekering dus nooit dekken.

Een verzekering als rechtspersoon én als natuurlijke persoon?

Neen, u hebt geen verzekering nodig als rechtspersoon én natuurlijk persoon. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt per persoon, zoals alle erkenningsvoorwaarden voor verslaggevers. Eén verzekering volstaat dus per persoon. Ze geldt voor al uw registraties als verslaggever.