Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geschiedenis van de Vlaamse overheid

Geschiedenis van de Vlaamse overheid

Van een bescheiden cultuurgemeenschap met beperkte culturele bevoegdheden is Vlaanderen uitgegroeid tot een volwaardige deelstaat met ruime bevoegdheden. Dat gebeurde niet met een big bang, maar gefaseerd. Hieronder een beknopt overzicht van hoe de Vlaamse administratie vanaf haar prille begin is geëvolueerd.

Ingang van een gebouw van de Vlaamse overheid met oude benaming: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • Stap 1/11963

  4 taalgebieden

  Door de vastlegging van de taalgrenzen bestaat België voortaan uit vier taalgebieden:

  • een Nederlands taalgebied (Vlaanderen)
  • een Frans taalgebied (Wallonië)
  • een Duits taalgebied (9 gemeenten in het oosten van Wallonië)
  • en een tweetalig (Nederlands-Frans) taalgebied Brussel-Hoofdstad.
 • Stap 16/51971

  Cultuurgemeenschappen

  Met de eerste staatshervorming wordt België opgedeeld in drie cultuurgemeenschappen (een Nederlandse, een Franse en een Duitse) en wordt de basis gelegd van de opdeling in drie gewesten (een Vlaams, een Waals en een Brussels gewest).

 • Stap 8/81980

  Tweede staatshervorming

  Met de tweede staatshervorming worden de bevoegdheden van de cultuurgemeenschappen uitgebreid tot ‘persoonsgebonden’ aangelegenheden. Voortaan spreken we van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Daarnaast worden het Vlaamse en het Waalse Gewest opgericht, waardoor Vlaanderen een eigen administratie kan uitbouwen.

  Al die instellingen hebben een eigen raad (parlement) en regering. Vlaanderen kiest er van meet af aan voor gewest en gemeenschap te fuseren, waardoor het één regering en één raad krijgt.

 • Stap 21/121981

  Eerste autonome Vlaamse Regering

  Op 21 december treedt de eerste autonome Vlaamse Regering (‘Vlaamse Executieve’) aan, onder leiding van Gaston Geens. Geens zal in totaal vier Vlaamse regeringen leiden, tot begin 1992.

 • Stap 1/11983

  Overheveling eerste 3000 ambtenaren

  Op 1 januari gaat met de overheveling van meer dan 3000 ambtenaren van de nationale overheid naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) van start. Etienne De Ryck wordt de eerste secretaris-generaal. Het MVG blijft tot 2006 de ambtelijke organisatie die het beleid van de Vlaamse regering uitvoert.

 • Stap 1/91988

  Derde staatshervorming

  Met de derde staatshervorming krijgen de gemeenschappen (onder meer onderwijs) en de gewesten (onder meer vervoer en openbare werken) meer bevoegdheden. Brussel wordt een volwaardig gewest.

 • Stap 1/11989

  7000 ambtenaren overgeheveld

  De personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG), de naam van de Vlaamse overheid tot 2006, krijgen er in een jaar tijd meer dan 7.000 collega’s bij. Tussen 1989 en 1990 komen onder meer ambtenaren van Onderwijs, Openbare Werken, Verkeerswezen en Landbouw over van de nationale ministeries.

 • Stap 1/11990

  Nieuwe entiteiten

  Enkele nieuwe entiteiten zien het levenslicht. Een daarvan is De Lijn(opent in nieuw venster), het resultaat van een fusie tussen drie vervoersmaatschappijen.

 • Stap 21/11992

  Nieuwe regering

  De christendemocraat Luc Van den Brande wordt minister-president. Tot 1999 zal hij vier Vlaamse regeringen leiden.

 • Stap 17/111992

  Eerste ombudsman

  Vlaanderen heeft zijn eerste ombudsman. In zijn eerste werkingsjaar krijgt hij 2.123 verzoeken binnen.

 • Stap 1/51993

  Vierde staatshervorming

  Met de vierde staatshervorming (in uitvoering van het Sint-Michielsakkoord) wordt België een volwaardige federale staat. De Vlaamse en de Waalse Raad krijgen nieuwe bevoegdheden en een nieuwe naam, respectievelijk Vlaams Parlement(opent in nieuw venster) en Waals Parlement. Ze worden voortaan rechtstreeks verkozen. De Vlaamse regering huist voortaan aan het Martelarenplein, in het centrum van Brussel.

 • Stap 1/11994

  Vlaams Personeelsstatuut

  Op 1 januari treedt het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut in werking voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 • Stap 30/91996

  Eerste website

  Op 30 september gaat de eerste website van de Vlaamse overheid online.

 • Stap 10/31999

  Vlaamse Infolijn

  Sinds 10 maart 1999 beantwoordt de Vlaamse Infolijn vragen van burgers, ondernemingen en organisaties aan de overheid.

 • Stap 13/71999

  Nieuwe regering

  Op 13 juli treedt de nieuwe Vlaamse regering aan onder leiding van minister-president Patrick Dewael. Het gaat om een ‘paarse’ coalitie van VLD, SP, Agalev en VU. Door het vertrek van Dewael naar de federale regering wordt later in 2003 een nieuwe regering gevormd, met Bart Somers als minister-president.

 • Stap 1/12002

  Vijfde staatshervorming

  Met de vijfde staatshervorming (in uitvoering van het Lambermontakkoord uit 2000-2001) worden heel wat nieuwe bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. Onder meer de gemeente- en provinciewet, landbouw, zeevisserij en buitenlandse handel worden geregionaliseerd. Ook de werking van de Brusselse instellingen verandert ingrijpend. 1.000 ambtenaren worden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid.

 • Stap 20/72004

  Nieuwe regering

  Yves Leterme wordt op 20 juli minister-president. Hij leidt een coalitie van CD&V/N-VA, Open Vld-Vivant en sp.a/Spirit.

 • Stap 1/12005

  Nieuwe entiteiten

  Met de oprichting van enkele belangrijke nieuwe agentschappen, zoals Waterwegen en Zeekanaal, Flanders Investment and Trade (FIT) en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), krijgt de nieuwe Vlaamse overheid stilaan vaste vorm.

 • Stap 1/12006

  Nieuw Vlaams Personeelsstatuut

  Door de invoering van het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut, het zogenaamde Raamstatuut, is er voortaan één personeelsstatuut voor zo’n 27.000 Vlaamse ambtenaren.

 • Stap 29/122006

  Beter Bestuurlijk Beleid

  De bestuurlijke reorganisatie en modernisering van de Vlaamse overheid, waartoe de regering in 2000 heeft besloten, is afgerond. De hervorming, die de naam Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) kreeg, moet de werking van de Vlaamse overheid en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Ze heeft geleid tot een nieuwe Vlaamse overheidsstructuur, enkele fusies en personeelsverhuizingen en voor de meeste entiteiten en organisaties ook een nieuwe naam.

 • Stap 28/62007

  Nieuwe regering

  Op 28 juni wordt Kris Peeters minister-president. Hij leidt een coalitie van CD&V/N-VA, sp.a/Spirit en Open Vld. Tot 2014 zal hij twee Vlaamse regeringen leiden.

 • Stap 1/72012

  Zesde staatshervorming

  In uitvoering van het Vlinderakkoord (uit 2011) wordt het eerste deel van de zesde staatshervorming gerealiseerd, met onder meer de hervorming van de Senaat, de splitsing van zowel de kieskring als het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een hervorming van de Brusselse instellingen. Daarnaast wordt de financiering van gewesten en gemeenschappen veranderd en wordt de fiscale autonomie van de gewesten uitgebreid.

 • Stap 25/72014

  Nieuwe regering

  Op 25 juli wordt Geert Bourgeois minister-president. Hij leidt een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld.

  In het regeerakkoord 2014-2019 kondigt de Vlaamse Regering de fusie van enkele beleidsdomeinen en entiteiten aan. De Vlaamse administratie wordt teruggebracht van 13 tot 11 beleidsdomeinen.

 • Stap 1/12015

  Overheveling ambtenaren

  Op 1 januari zijn zo’n 1.400 federale ambtenaren naar de Vlaamse overheid overgestapt. Later komen er nog eens meer dan 1.300 over.

 • Stap 11/72015

  Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

  De Vlaamse Regering reikt voor het eerst het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap uit. De eretekens worden toegekend aan mensen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of bijgedragen hebben tot het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen, vanwege hun uitzonderlijke talenten.

 • Stap 2/102019

  Nieuwe regering

  Op 2 oktober wordt Jan Jambon minister-president. Hij leidt een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld.

  In het regeerakkoord 2019-2024(opent in nieuw venster) kondigt de Vlaamse Regering een nieuwe fusie van beleidsdomeinen en entiteiten aan. De eerste fusie van de beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur (KB) en internationaal Vlaanderen (iV) is op 1 september 2020 een feit.