Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integriteitsbeleid uitwerken

Integriteitsbeleid uitwerken

Hoe kun je een integriteitsbeleid uitwerken in je organisatie? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo werk je aan regels, normen en waarden die samen een leidraad vormen voor het dagelijks handelen van je personeelsleden. En zo investeer je in een geïntegreerd integriteitsbeleid.

Voor wie?

  • Je bent integriteitsactor bij de diensten van de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, leidinggevende, …).
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het integriteitsbeleid.

Wat?

Integriteit betekent correct omgaan met middelen en mensen door iedereen in de organisatie. Die benadering van integriteit is veel ruimer dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Binnen de diensten van de Vlaamse overheid steunt het integriteitsbeleid op 3 pijlers:

  • preventie
  • controle/detectie
  • reactie/sanctie

Hoe aanpakken?

Efficiënt integriteitsbeleid uitwerken in je departement of agentschap: leidraad voor integriteitsactoren van de Vlaamse overheid.