Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgaan met integriteitsdilemma's

Omgaan met integriteitsdilemma's

Wil je als integriteitsactor binnen de Vlaamse overheid initiatieven nemen om medewerker binnen je departement of agentschap te sensibiliseren rond integriteit? Bespreek dan integriteitsdilemma's en organiseer dilemmatrainingen.

Wat is een dilemma?

Een dilemma is een situatie waarbij het niet duidelijk is wat je het beste zou doen om de situatie op een goede, morele manier op te lossen. De deontologische code van de Vlaamse overheid wil een houvast bieden om integer te kunnen werken en stimuleert om na te denken over wat integer werken betekent en hoe je dat in de praktijk brengt. De code stimuleert leidinggevenden en medewerkers om met elkaar in dialoog te gaan en een open gesprekscultuur te ontwikkelen. Het bespreken van dilemma’s maakt hiervan deel uit.

Voorbeelden van dilemma’s

Bij elk basisprincipe uit de deontologische code kun je een aantal gedragsvoorbeelden raadplegen:

Hoe omgaan met dilemma’s? 

Bij een dilemma is er meestal geen goed of fout antwoord. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk waarbij verschillende partijen betrokken zijn die ieder een bepaald belang hebben. Het is daarom belangrijk om bij dilemma’s een goede afweging en een doordachte keuze te maken waar je ook later achter kunt staan, mocht je keuze in vraag worden gesteld.

Hieronder vind je verschillende manieren om een doordachte keuze te maken.