Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroep en duur Deeltijdse prestaties wegens ziekte

Doelgroep en duur

Overweeg je om na een ziekteperiode terug aan de slag te gaan, maar kun je nog niet voltijds werken? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvragen. Dit laat je tijdelijk toe om deeltijds je werk te hervatten na ziekte.

Voor wie?

Goed om te weten: wil je het werk deeltijds hervatten na een arbeidsongeval? Lees meer over de procedure op de webpagina over arbeidsongevallen.

Duur

Bepalen en verlengen

Ben je statutair? De controlearts legt de duur van de afwezigheid vast, voor maximaal drie maanden. Na afloop van die periode kan de controlearts de afwezigheid telkens verlengen voor een maximumperiode van drie maanden. Die verlengingen zijn mogelijk zolang de controlearts van mening is dat re-integratie naar een voltijds werkregime tot je mogelijkheden behoort.

Ben je contractueel? De adviserende arts van je ziekenfonds legt de duur van de afwezigheid vast, voor maximaal twee jaar. Na die twee jaar is verlenging mogelijk. Je moet dan een nieuwe aanvraag indienen.

Deeltijdse ziekte als recht

Tijdens de eerste zes maanden is deze afwezigheid een recht en heb je alleen het akkoord van de controlearts (voor statutaire personeelsleden) of adviserende arts van je ziekenfonds (voor contractuele personeelsleden) nodig. Vanaf de zevende maand wordt de afwezigheid een gunst en heb je daarnaast een bijkomend akkoord van je lijnmanager nodig.

Ben je tijdens deze periode van recht voltijds afwezig wegens ziekte? Dan kan/mag je periode van recht aangevuld worden met het aantal kalenderdagen voltijdse ziekte. Bijvoorbeeld: je start je deeltijdse ziekte van 1 juli tot en met 30 september (3 maanden). Je wordt voltijds ziek van 1 augustus tot en met 15 augustus (15 kalenderdagen). Je hebt nog recht op 3 maanden en 15 kalenderdagen deeltijdse ziekte.

Opgelet: ook voor deze extra verlenging volg je de standaard aanvraagprocedure.

Werkregime

Ben je statutair? Je werkregime wordt vastgelegd door de controlearts. Alle werkregimes tussen 50% en 100% zijn mogelijk. Je kunt ook aan minder dan 50% van een voltijds werkregime hervatten. Hiervoor heb je toestemming nodig van de lijnmanager/gemachtigde.

Ben je contractueel? Je werkregime wordt vastgelegd door de adviserend arts van het ziekenfonds. Alle werkregimes zijn mogelijk. Je kunt ook aan minder dan 50% van een voltijds werkregime hervatten. Hiervoor heb je toestemming nodig van de lijnmanager/gemachtigde.