Voor wie?

Wat?

Je kunt op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging binnen je eigen departement of agentschap door in gesprek te gaan met je leidinggevende of je HR-verantwoordelijke. Dat kan via:

 • aanpassing van je takenpakket (jobcrafting): je kunt heel eenvoudig je functie aanpassen door nieuwe taken op te nemen, taken weg te nemen of anders in te vullen. Bijvoorbeeld: je zoekt meer verantwoordelijkheid, een andere taak spreekt je wel aan, je ziet het zitten om een rol in een nieuw project op te nemen, …
 • ‘wijziging dienstaanwijzing’: dit laat je toe om eenvoudig een andere vergelijkbare functie op te nemen binnen dezelfde graad. Dat kan binnen je team, dienst of afdeling, maar even goed daarbuiten.

Procedure

 • Je geeft aan dat je een aanpassing van je takenpakket of een andere vergelijkbare functie wenst binnen je organisatie.
 • Dit gebeurt altijd in overleg met je leidinggevende of HR-verantwoordelijke.
 • Je departement of agentschap bepaalt uiteindelijk of dit mogelijk is en hoe dit eventueel praktisch verloopt.

Mogelijke verlofvormen

Je kunt geen verlof nemen voor opname van een andere vergelijkbare functie via wijziging dienstaanwijzing.

Hoe zet je de 1ste stap?

Een nieuwe uitdaging binnen je organisatie: waar vind je die mogelijkheden?

 • Stap 1

  Het is mogelijk dat je departement of agentschap eigen kanalen heeft om interne functies of uitdagingen kenbaar te maken: intranet, nieuwsbrief, talentendatabank, …. Neem daar zeker eens een kijkje.

  Je kunt ook zelf naar mogelijkheden zoeken binnen je organisatie en voorstellen doen.

 • Stap 2

  Zie je interessante mogelijkheden? Spreek erover met je leidinggevende of HR-verantwoordelijke.