Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vader- of meemoederschapsverlof Verloven en afwezigheden

Vader- of meemoederschapsverlof

Een kindje geboren? Maar moet je door omstandigheden de zorgtaken van de moeder na de bevalling overnemen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid als vader of meemoeder in uitzonderlijke gevallen de moederschapsrust ook opnemen. Dat laat je toe om de zorg voor je kindje over te nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent vader of meemoeder. Staat de afstamming met het kind vast? Dan hoef je niet noodzakelijk samen te wonen of gehuwd te zijn met de moeder van het kind om recht te hebben op dit verlof.
 • De moeder van het kind verblijft in het ziekenhuis en er is aan enkele voorwaarden voldaan (zie onder).
 • Of de moeder van het kind is helaas overleden.

Opgelet: dit verlof is niet hetzelfde als de 15 dagen geboorteverlof.

Duur

Je neemt het resterende deel van de moederschapsrust van de moeder over.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: geen
 • Aanvangsdatum: meteen
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Opgelet: neem je de moederschapsrust over omdat de moeder in het ziekenhuis verblijft? Dan eindigt dit verlof zodra de hospitalisatie stopt en de moeder het ziekenhuis mag verlaten.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag(opent in nieuw venster).
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen:
  • Ben je statutair? Dan heeft dit verlof geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Ben je contractueel? Je ontvangt een uitkering van je mutualiteit die door de werkgever wordt aangevuld met een toelage die het verschil tussen de uitkering en het loon dekt. Zo heeft dit verlof geen invloed op je salaris. Dit verlof heeft ook geen invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Vader- of meemoederschapsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt, bij de start van je vader- of meemoederschapsverlof, je leidinggevende of HR-verantwoordelijke op de hoogte.

 • Stap 2

  Je bezorgt onderstaande documenten zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan de documenten per post naar het DCPA:

 • Stap 3

  Ben je contractueel? Dan moet je het ziekenfonds ook op de hoogte brengen van je vader- of meemoederschapsverlof. Zij zorgen voor de uitkering.

 • Stap 4

  Ben je contractueel? Dan bezorg je de documenten van je ziekenfonds aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan de documenten per post naar het DCPA.

 • Stap 5

  Ben je contractueel? Dan bezorg je na je vader- of meemoederschapsverlof een betalingsoverzicht van je ziekenfonds aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je vraag of melding).

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het betalingsoverzicht per post naar het DCPA.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Vader- of meemoederschapsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof per post naar het DCPA.