23 juni 2022: laatste dag om werklijst af te werken

De Vlimpers-selfservice krijgt een nieuw en moderner jasje. Je bent als leidinggevende verplicht om je werklijst ten laatste 23 juni af te werken. Vanaf 27 juni maak je gebruik van de vernieuwde Vlimpers-selfservice. Meer informatie vind je in het nieuwsbericht op Vlaanderen Intern ((opent in nieuw venster)).

Wat?

Vlimpers is het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid dat wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Vlimpers is ook de basis voor de loonberekening.

Vlimpers heeft een uitgebreide selfservice-module waarmee je als leidinggevende onder meer:

  • de verlofaanvragen van je medewerkers kunt goedkeuren via een werklijst
  • een overzicht van de afwezigheden voor je team kunt raadplegen via de teamkalender
  • een rapport kunt oproepen van de geldelijke loopbaan van een medewerker

Profielgegevens

Als leidinggevende kun je de volledige profielgegevens van je medewerkers raadplegen. Maakt je organisatie gebruik van de module Loopbaan? Dan kun je ook de loopbaanvoorkeuren van de personeelsleden binnen je team raadplegen. Deze informatie is ook zichtbaar voor jouw leidinggevende(n).

Meer informatie over je profiel in Vlimpers lees je op de webpagina ‘Mijn profiel’.

Vlimpers-modules

Vlimpers vernieuwt

Zowel de regelgeving als de techniek staan niet stil. Ook de verbetering van de dienstverlening staat centraal. Vlimpers wordt hierdoor doorlopend aangepast en vernieuwd.

Lees meer over de nieuwe functionaliteiten en geplande wijzigingen op de webpagina ‘Vlimpers vernieuwt’.

Je privacy

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Vlimpers (Word bestand) voor alle afspraken.

Meer informatie over wie toegang heeft tot welke gegevens vind je op webpagina over informatieveiligheid Vlimpers.