Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte Welzijn en gezondheid

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

Werk je voltijds binnen de diensten van de Vlaamse overheid en lukt dat niet langer? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70 of 80% te werken. 

Voor wie?

 • Je bent statutair binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Ook tijdens je proeftijd kom je dus in aanmerking voor dit verlofstelsel.
 • Je beschikt over een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte (zie onder).
 • De arbeidsarts oordeelt dat het deeltijds werken bijdraagt tot of noodzakelijk is voor het aanvatten, hervatten of het behoud van je statutaire tewerkstelling.

Duur

Deze afwezigheid kan zowel voor een bepaalde tijd als definitief worden toegekend. Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70 of 80%. De arbeidsarts adviseert zowel de duur van het verlof als het werkregime.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: deze afwezigheid heeft geen aanvraagtermijn. Houd er wel rekening mee dat verschillende betrokkenen en diensten intensief samenwerken om je aanvraag te verwerken. Dit beïnvloedt de doorlooptijd van je aanvraag. Start dus tijdig alles op.
 • Aanvangsdatum: deze afwezigheid mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden en nadat je de aanvraagprocedure hebt doorlopen.
 • Wijzigen en verlengen: alle praktische afspraken (bijvoorbeeld duur, werkregime, …) worden vastgelegd in een integratieprotocol, of een bijlage daarvan. Jouw entiteit maakt dit integratieprotocol op. De dienst Diversiteitsbeleid verankert dit verlofstelsel, indien nodig, in een bijlage van je integratieprotocol. Dit kan op elk moment worden herzien na een evaluatiemoment. Je kunt zelf een evaluatiemoment vragen om de afwezigheid te wijzigen. Ook de arbeidsarts kan dit beslissen na een periodiek evaluatiemoment.
 • Wijzigen werkrooster: je kunt je werkrooster in onderling overleg met je leidinggevende wijzigen, maar je moet rekening houden met de opgelegde grenzen van de arbeidsarts. Denk eraan om het gewijzigde werkrooster door te geven via het Vlimpers-contactformulier met een bewijs van akkoord van je leidinggevende in bijlage. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Neem dan contact op met je HR-verantwoordelijke die het gewijzigde werkrooster voor jou kan registreren.
 • Opzeggen en stopzetting: de afwezigheid eindigt als:
  • de einddatum van de afwezigheid, zoals vooropgesteld door de arbeidsarts, verstreken is
  • de einddatum van je externe erkenning als persoon met een handicap verstreken is (als je erkenning beperkt geldig blijft)
  • dit wordt afgesproken na een periodiek of aangevraagd evaluatiemoment

Opgelet: De evaluatie moet voor de voorziene einddatum doorgaan. Als dit niet het geval is, kan de afwezigheid niet worden verdergezet totdat de arbeidsarts opnieuw een beslissing neemt.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen of verlengen?

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet:

 • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om minder te werken, je vraag naar aangepaste werkomstandigheden.

  Je HR-verantwoordelijke zoekt vervolgens samen met jou naar een oplossing. Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte is een van de mogelijkheden. Maar je HR-verantwoordelijke kan samen met jou ook andere oplossingen bekijken.

 • Stap 2

  Is deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte de beste oplossing voor jou? Dan vraag je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte.

  Hulp nodig? Vraag advies op basis van je persoonlijke situatie aan je arts of specialist.

  Gaat het om een verlenging van dit stelsel? Dan hoef je je erkenning niet opnieuw aan te vragen als deze nog geldig is tot het einde van de verlofperiode.

 • Stap 3

  Zodra je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte hebt, maak je een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie.

  Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst met het oog op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte of een wijziging van een bestaand verlof zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

 • Stap 4

  Je kunt de arbeidsarts tijdens de consultatie recente verslagen van je behandelende arts bezorgen. Je kan de arbeidsarts ook eventuele documenten/attesten/bewijzen van je erkenningsinstantie meegeven.
  Geef zeker aan dat je een statutair personeelslid bent.

 • Stap 5

  Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts en beschik je over een externe erkenning? Dan kan je je aanvraag indienen via de Vlimpers-selfservice.

  Je dient je aanvraag voor dit deeltijdse stelsel in via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’.
  Selecteer bij soort verlof “Verlof deeltijdse prestaties”, bij naam afwezigheid ‘Vrlf dlt pr voor hand/chron’ en vul alle velden in. Vergeet niet om je afwezigheidspercentage en werkrooster in te voeren.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Geef ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan in en zoek de gewenste stelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Neem dan contact op met je HR-verantwoordelijke, die kan de aanvraag in jouw plaats invoeren.

  Goed om weten: ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts van IDEWE? Dan stroomt je formulier voor gezondheidsbeoordeling (FGB) automatisch door naar het DCPA.
  Is jouw arbeidsarts niet van IDEWE? Laad dit formulier (FGB) dan samen met je erkenning op in Vlimpers (zie stap 6).

 • Stap 6

  Maak je voor de eerste keer gebruik van dit verlofstelsel of is de duurtijd van jouw vorige erkenning verlopen? Dien dan na de aanvraag van het verlof je erkenning in via het Vlimpers (opent in nieuw venster)contactformulier > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.
  Kies als specialisme ‘Verloven en werktijd’ > ‘Verloven en afwezigheden’.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Neem dan contact op met je HR-verantwoordelijke, die kan de erkenning in jouw plaats doorsturen.

  De dienst Diversiteitsbeleid kijkt de erkenning na.

  Opgelet: het recht op individueel maatwerk (IMW) vervangt het recht op de vroegere Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Personen met het recht op een VOP hebben een automatische omzetting gekregen naar het recht op IMW tot 30 juni 2028.

  Als je hierover geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met VDAB via de gratis servicelijn op het nummer 0800 30 700, elke werkdag van 8u tot 16u30 of met het TOM-team van VDAB van jouw provincie(opent in nieuw venster).

Hoe wijzigen of opzeggen?

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om je lopende afwezigheid te wijzigen of op te zeggen.

  Je HR-verantwoordelijke kan vervolgens samen met jou naar een oplossing zoeken.

 • Stap 2

  Je maakt een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.

  Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst om de deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte te wijzigen of op te zeggen zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

 • Stap 3

  Je kunt de arbeidsarts tijdens de consultatie recente verslagen van je behandelende arts bezorgen.

 • Stap 4

  Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts? Vraag dan het verlofstelsel aan in de Vlimpers(opent in nieuw venster)-selfservice.
  Het DCPA (Dienstencentrum Personeelsadministratie) verwerkt je aanvraag. De dienst Diversiteitsbeleid controleert je voorwaarden en past vervolgens je integratieprotocol aan via een attest of addendum.
  Bezorg de goedkeuring van je leidinggevende (of gemachtigde) voor de wijziging/opzegging van je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap aan het DCPA via het Vlimpers (opent in nieuw venster)contactformulier > tegel ‘Vragen’ > ‘Vlimpers contactformulier’.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Neem dan contact op met je HR-verantwoordelijke, die kan de goedkeuring in jouw plaats doorsturen.

Hoe overstappen naar een ander verlofstelsel?

Overstappen van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte naar een ander verlofstelsel: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om een ander verlofstelsel op te nemen.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je leidinggevende (of gemachtigde) voor de stopzetting van je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap aan het DCPA via het Vlimpers(opent in nieuw venster) contactformulier > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Neem dan contact op met je HR-verantwoordelijke, die kan de goedkeuring in jouw plaats doorsturen.

 • Stap 3

  Na bevestiging van het DCPA kun je een ander verlof aanvragen.

  Opgelet: indien je 1 van onderstaande verlofstelsels wenst te nemen, wordt je verlof deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap opgeschort en zal je verlof deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte automatisch hernomen worden na afloop van deze verloven (als alle formaliteiten zoals externe erkenning, advies arbeidsarts nog in orde waren).

  • voltijds federaal zorgverlof
  • voltijds zorgkrediet
  • moederschapsrust
  • opvangverlof

Regelgeving