Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte Welzijn en gezondheid

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

Werk je voltijds binnen de diensten van de Vlaamse overheid en lukt dat niet langer? Dan kun je een beroep doen op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70 of 80% te werken. Dit aanbod kadert in het re-integratiebeleid van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Ook tijdens je proeftijd kom je dus in aanmerking voor dit verlofstelsel.
 • Je beschikt over een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte (zie onder).
 • De arbeidsarts oordeelt dat het deeltijds werken bijdraagt tot of noodzakelijk is voor het aanvatten, hervatten of het behoud van je statutaire tewerkstelling.

Duur

Deze afwezigheid kan zowel voor een bepaalde tijd als definitief worden toegekend. Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70 of 80%. De arbeidsarts legt zowel de duur als het werkregime vast.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: deze afwezigheid heeft geen aanvraagtermijn. Houd er wel rekening mee dat verschillende betrokkenen en diensten intensief samenwerken om je aanvraag te verwerken. Dit beïnvloedt de doorlooptijd van je aanvraag.
 • Aanvangsdatum: deze afwezigheid mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden en je de aanvraagprocedure hebt doorlopen.
 • Wijzigen en verlengen: alle praktische afspraken (bijvoorbeeld duur, werkregime, …) worden vastgelegd in een integratieprotocol. Dit kan op elk moment worden herzien na een evaluatiemoment. Je kunt zelf een evaluatiemoment vragen om de afwezigheid te wijzigen. Ook de arbeidsarts kan dit beslissen na een periodiek evaluatiemoment.
 • Wijzigen werkrooster: je kunt je werkrooster in onderling overleg met je leidinggevende wijzigen, maar je moet rekening houden met de opgelegde grenzen van de arbeidsarts.
 • Opzeggen en stopzetting: de afwezigheid eindigt als:
  • de einddatum van de afwezigheid, zoals vooropgesteld door de arbeidsarts, verstreken is
  • de einddatum van je externe erkenning als persoon met een handicap verstreken is (als je erkenning beperkt geldig blijft)
  • dit wordt afgesproken na een periodiek of aangevraagd evaluatiemoment

Opgelet: De evaluatie moet voor de voorziene einddatum doorgaan. Als dit niet het geval is, kan de afwezigheid niet worden verdergezet totdat de arbeidsarts opnieuw een beslissing neemt.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet:

 • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om minder te werken, je vraag naar aangepaste werkomstandigheden.

  Je HR-verantwoordelijke zoekt vervolgens samen met jou naar een oplossing. Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte is 1 van de mogelijkheden. Maar je HR-verantwoordelijke kan samen met jou ook andere oplossingen bekijken.

 • Stap 2

  Is deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte de beste oplossing voor jou? Dan vraag je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte aan via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

  Hulp nodig? Vraag advies op basis van je persoonlijke situatie aan je arts of specialist.

  Heb je nog bijkomende vragen? Contacteer dan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

 • Stap 3

  Zodra je een externe erkenning als persoon met een handicap of chronische ziekte hebt, maak je een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie.

  Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst met het oog op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte of een wijziging van een bestaand verlof zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

 • Stap 4

  Je bezorgt de arbeidsarts tijdens de consultatie alle recente verslagen van je behandelende arts.

 • Stap 5

  Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts? Bezorg dan het document dat je ontving van de arbeidsarts aan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

  De dienst Diversiteitsbeleid controleert je voorwaarden en maakt vervolgens een integratieprotocol op of past dit aan. Nadien verwittigt de dienst Diversiteitsbeleid het DCPA die de afwezigheid invoert in Vlimpers. Jij en je leidinggevende ontvangen een goedkeuringsmail om de afwezigheid te laten starten.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om je lopende afwezigheid te wijzigen of op te zeggen.

  Je HR-verantwoordelijke zoekt vervolgens samen met jou naar een oplossing.

 • Stap 2

  Je maakt een afspraak met de arbeidsarts. Je vraagt om een consultatie via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.

  Je geeft specifiek door dat je een arbeidsgeneeskundig onderzoek wenst met het oog op deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte te wijzigen of op te zeggen zodat voldoende tijd kan worden voorzien.

 • Stap 3

  Je bezorgt de arbeidsarts tijdens de consultatie alle recente verslagen van je behandelende arts.

 • Stap 4

  Ben je op consultatie geweest bij de arbeidsarts? Bezorg dan het document dat je ontving van de arbeidsarts aan de dienst Diversiteitsbeleid via e-mail (onbeperktaandeslag@vlaanderen.be).

  De dienst Diversiteitsbeleid controleert je voorwaarden en past vervolgens je integratieprotocol aan. Nadien verwittigt de dienst Diversiteitsbeleid het DCPA die de wijzigingen of opzegging registreert in Vlimpers.

Hoe overstappen naar ander verlofstelsel?

Overstappen van deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte naar een ander verlofstelsel: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je brengt je HR-verantwoordelijke en je leidinggevende op de hoogte van je wens om een ander verlofstelsel op te nemen.

 • Stap 2

  Je vraagt de stopzetting van je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.

 • Stap 3

  Na bevestiging van het DCPA kun je een ander verlof aanvragen.

  Opgelet: indien je 1 van onderstaande verlofstelsels wenst te nemen, wordt je deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap opgeschort en zal je deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte automatisch hernomen worden na afloop van deze verloven (als alle formaliteiten zoals externe erkenning, advies arbeidsarts nog in orde waren).

  • voltijds federaal zorgverlof
  • voltijds zorgkrediet
  • moederschapsrust
  • opvangverlof