Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht van de campagne Heerlijk Helder

Overzicht van de campagne

Heerlijk Helder is een campagne die een bijdrage wil leveren aan de overheidscommunicatie van de Vlaamse overheid in algemene zin. Het basisidee van Heerlijk Helder is dat elke burger, elke medewerker en elke organisatie van de Vlaamse overheid beter wordt van heerlijk heldere taal.

 • 2021-2023

  Project standaardbrieven en -mails

  Vanaf 2021 werken alle organisaties van de Vlaamse overheid aan één gezamenlijke doelstelling voor Heerlijk Helder, namelijk de kwaliteitsverbetering van standaardbrieven en -mails voor externe communicatie. Dat zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures. Daardoor vormen ze als het ware het visitekaartje van de Vlaamse overheid.

  Het actieplan voor de doelstelling werd goedgekeurd door het Voorzitterscollege op 22 april 2021. Het doel was dat begin 2024 minstens 75% van de standaardbrieven en -mails van de organisaties van de Vlaamse overheid zou voldoen aan de basiscriteria voor standaardbrieven en -mails.

  Ook de derde Heerlijk Helderdag, op 29 maart 2022, stond in het teken van brieven en mails.

  Eind 2023 heeft Team Taaladvies de organisaties gevraagd om een zelfevaluatie uit te voeren voor de doelstelling.

 • 2019-2020

  Evaluatie en nieuwe doelstellingen

  Begin 2019 werd aan de organisaties gevraagd om hun inspanningen voor Heerlijk Helder te evalueren. Uit de zelfevaluatie kwamen een aantal succesfactoren naar voren die bepalend zijn voor organisaties om tot een sterk beleid voor Heerlijk Helder te komen. Op basis van die zelfevaluatie werden 9 sleutels voor een succesvol Heerlijk Helderbeleid ontwikkeld.

  De organisaties werden opnieuw uitgenodigd om voor 2019 en 2020 projectdoelstellingen voor Heerlijk Helder te formuleren. De doelstellingen werden bekendgemaakt tijdens de tweede Heerlijk Helderdag op 7 oktober 2019.

 • 2018

  Eerste Heerlijk Helderdoelstellingen

  Alle organisaties van de Vlaamse overheid werden uitgenodigd om voor 2018 projectdoelstellingen voor Heerlijk Helder te formuleren. Elke organisatie kon zelf de inhoud van haar engagementen bepalen en daarbij golden geen minimale normen: alle initiatieven waren welkom.

  De doelstellingen werden voorgesteld tijdens de eerste Heerlijk Helderdag op 5 februari 2018 in het Vlaams Parlement.

  Geert Bourgeois en Paul Lembrechts verklaren hun engagement voor Heerlijk Helder ©VRT
 • 2017

  Lancering Heerlijk Heldercampagne Vlaamse overheid

  Op 7 juli 2017 heeft de Vlaamse Regering in het witboek ‘Open en wendbare overheid’(opent in nieuw venster) het engagement opgenomen om nieuwe stappen te zetten om de dienstverlening van de Vlaamse overheid eenvoudig, helder en inclusief te maken. Daarbij is het voornemen geformuleerd om inspanningen te doen om de informatie en het taalgebruik zo helder mogelijk te maken. Daarom stelde de Vlaamse overheid een actieplan op. In overleg met de VRT is ervoor gekozen om daarvoor ook het begrip Heerlijk Helder te gebruiken.

  In november 2017 werd een campagne gelanceerd om het gebruik van heldere taal te promoten bij de medewerkers van de Vlaamse overheid. Met promotiefilmpjes, affiches en beelden op de tv-schermen werden de campagneslogan ‘Hou je taal Heerlijk Helder’ en de website bekendgemaakt.

 • 2015

  Heerlijk Heldercampagne Hautekiet (Radio 1)

  In het voorjaar van 2015 stuurden luisteraars van het Radio 1-programma Hautekiet massaal veel voorbeelden van onheldere taal in. Een panel van taalexperts gaf bedrijven en organisaties advies om hun communicatie te verbeteren. #HeerlijkHelder werd een begrip. De campagne kreeg in 2015 de Wablieftprijs voor duidelijke taal.