Gedaan met laden. U bevindt zich op: Speerpunten van Digisprong Over ons

Speerpunten van Digisprong

Vlaanderen investeert na de coronacrisis een historisch bedrag van 375 miljoen euro in een grote Digisprong voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten. Dat past binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Met de Digisprong wil de Vlaamse Regering vorm geven aan meer (digitale) onderwijskwaliteit in het huidige digitale tijdperk. Digitalisering blijft daarbij een middel en is geen doel op zich. De belangrijkste reden is het onderwijs effectiever maken, de leerprocessen versterken en ervoor zorgen dat er meer en diepgaander geleerd kan worden.

Ontdek de 4 speerpunten

De volledige visienota kan je onderaan in bijlage bij dit artikel terugvinden. Per speerpunt werden er strategische doelstellingen en acties geformuleerd, waarvan we de belangrijkste zaken even samenvatten.

 • Stap 1

  Digitalisering van het onderwijs vereist de aanwezigheid van kwalitatieve hardware, netwerken, serverinfrastructuur, internet en connectiviteit in de school maar ook beveiligingssoftware en randapparatuur zoals routers, beamers en digitale borden. Het Digisprongplan wil dat elke school beschikt over de nodige infrastructuur die digitale didactiek en veilig ICT-gebruik mogelijk maakt.

  In een eerste fase had Digisprong de ambitie om alle scholieren van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs en het volledige secundair onderwijs een individueel toestel ter beschikking te stellen over de schooljaren ‘21-’22 en ‘22-’23. Scholen kregen ondersteuning om hun leerkrachten te voorzien van ICT-materiaal en de ICT-infrastructuur aan te passen aan de digitalisering.

 • Stap 2

  Het is uiteraard niet voldoende om een hoeveelheid toestellen te voorzien;
  kwaliteitsvolle digitalisering gebeurt doelgericht en onderbouwd. De ICT-coördinator of het ICT-team speelt een sleutelrol bij het tot stand komen en implementeren van de schooleigen ICT-visie. Digisprong wil de taakomschrijving van ICT-coördinatoren stroomlijnen en het statuut van de ICT-coördinator versterken.

  Het plan voorzag daarom meer ICT-coördinatie-uren en de versterking van het ambt van ICT-coördinator, zowel inhoudelijk als statutair. Alle scholen worden daardoor gesteund om een doeltreffend ICT-beleid te voeren gestoeld op een schooleigen ICT-visie.

 • Stap 3

  Digisprong wil dat alle leerkrachten en lerarenopleiders over de nodige digitale competenties beschikken en zich kunnen specialiseren. Het Europese referentiekader DigCompEdu is daarvoor de leidraad. De professionaliseringsmogelijkheden op vlak van ICT werden door Digisprong uitgebreid.

  De Vlaamse onderwijsinstellingen moeten toegang krijgen tot kwaliteitsvolle en innovatieve leermiddelen, leerplatformen en digitale evaluatievormen onder andere via een single-sign-on-principe. Dat werd ondertussen gelanceerd als LeerID.

 • Stap 4

  Digisprong voorzag de oprichting van een kenniscentrum dat de expertise binnen het onderwijsveld bundelt, scholen ondersteunt en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en externe actoren faciliteert. Via dit kenniscentrum worden scholen bij de digitalisering van hun onderwijs. De leermiddelensite KlasCement werd ingebed in het Kenniscentrum Digisprong.