Gedaan met laden. U bevindt zich op: Speerpunten van Digisprong Over ons

Speerpunten van Digisprong

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een historisch bedrag van 375 miljoen euro te investeren in een grote digisprong voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo wil de Vlaamse Regering vorm geven aan meer (digitale) onderwijskwaliteit in het huidige digitale tijdperk. Digitalisering blijft daarbij wel een middel en geen doel op zich. De belangrijkste reden is het onderwijs effectiever maken, de leerprocessen versterken en ervoor zorgen dat er meer en diepgaander geleerd kan worden.

Ontdek de 4 speerpunten

De volledige visienota kan je onderaan in bijlage bij dit artikel terugvinden. Per speerpunt werden er strategische doelstellingen en acties geformuleerd, waarvan we de belangrijkste zaken even samenvatten.

 • Stap 1

  Digitalisering van het onderwijs vereist de aanwezigheid van kwalitatieve hardware, netwerken serverinfrastructuur, internet en connectiviteit in de school maar ook beveiligingssoftware en randapparatuur zoals routers, beamers en digitale borden. Het Digisprong-plan wil dan ook dat elke school beschikt over de nodige infrastructuur die digitale didactiek en veilig ICT-gebruik mogelijk maakt.

  Digisprong heeft als ambitie om alle scholieren van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs en het volledige secundaire onderwijs over de schooljaren ‘21-’22 en ‘22-’23 een individueel toestel ter beschikking te stellen. Scholen worden ook ondersteund om hun leerkrachten te voorzien van ICT-materiaal en de ICT-infrastructuur aan te passen aan de digitalisering.

 • Stap 2

  Het is uiteraard niet voldoende om een hoeveelheid toestellen te voorzien;
  kwaliteitsvolle digitalisering gebeurt doelgericht en onderbouwd. De ICT-coördinator of het ICT-team speelt een sleutelrol bij het tot stand komen en implementeren van de schooleigen ICT-visie. Digisprong wil de taakomschrijving van ICT-coördinatoren stroomlijnen en het statuut van de ICT-coördinator versterken.

  Het plan voorziet daarom meer ICT-coördinatie-uren en de versterking van het ambt van ICT-coördinator, zowel inhoudelijk als statutair. Alle scholen worden daardoor gesteund om een doeltreffend ICT-beleid te voeren gestoeld op een schooleigen ICT-visie.

 • Stap 3

  Digisprong wil dat alle leerkrachten en lerarenopleiders over de nodige digitale competenties beschikken en zich kunnen specialiseren. Het Europese referentiekader DigCompEdu is hiervoor de leidraad. De professionaliseringsmogelijkheden op vlak van ICT worden door Digisprong uitgebreid.

  De Vlaamse onderwijsinstellingen moeten toegang krijgen tot kwaliteitsvolle en innovatieve leermiddelen, leerplatformen en digitale evaluatievormen o.a. via een single sign-on-principe.

 • Stap 4

  Digisprong voorziet de oprichting van een kenniscentrum dat de expertise binnen het onderwijsveld bundelt, scholen ondersteunt en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en externe actoren faciliteert. Via dit kenniscentrum zullen scholen ondersteund worden bij de digitalisering van hun onderwijs. De leermiddelensite KlasCement wordt ingebed in dit Kenniscentrum Digisprong.