Ben je van plan Digisnap te gebruiken op je school? Wil je de competenties van je school in kaart brengen en analyseren? Hieronder vind je een aantal voorbeelden die je helpen om aan de slag te gaan voor en na de afname:

  • Breng voor het afnemen van Digisnap je team op de hoogte. Toon hen de website, vertel hen over de anonimiteit en het doel. Zorg dat er voldoende tijd is voor eventuele vragen die op een ander moment beantwoord worden. Doe dit tijdens een briefing, personeelsvergadering, …

  • Kies een domein (of deel van een domein) waar het niveau lager is dan gemiddeld. Organiseer daarrond een pedagogische studiedag. Werk de studiedag uit met je ICT-team of maak gebruik van de Digisnap-databank om passende aanbieders te vinden.

  • Vraag wie aanspreekpunt wil zijn per domein (eventueel per paar competenties) en maak dit zichtbaar in bv. de leraarskamer.

  • De pedagogische ICT-coördinator is er om de leerkrachten te ondersteunen. Bepaal samen met het ICT-team de competenties waaraan hij of zij prioriteit moet geven. Dit zijn in de eerste plaats die competenties die minder scoren op schoolniveau.

  • Gebruik de resultaten van Digisnap om het onderdeel ICT binnen je professionaliseringsbeleid toe te voegen of aan te passen.

  • Volg op welke impact je ICT-professionaliseringsbeleid heeft. Laat hiervoor Digisnap regelmatig opnieuw invullen. Let op: gegevens verdwijnen als Digisnap 3 jaar niet gebruikt wordt. Zorg dat voor die termijn de bevraging opnieuw werd ingevuld.

  • Organiseer leermomenten waarbij leerkrachten in de klas elkaar ondersteunen tijdens een ICT-opdracht. Dit kan klasoverstijgend gebeuren.