Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe ga je aan de slag met het Digisnap-rapport? Digisnap

Hoe ga je aan de slag met het Digisnap-rapport?

Als directie of ICT-coördinator liet je Digisnap invullen door je lerarenteam. En wat nu? Hoe ga je aan de slag met de resultaten? We helpen je op weg. 

Eerst en vooral: je staat er niet alleen voor om de digitale competenties van je lerarenteam te analyseren. Als je dat wilt of nodig vindt, kun je op elk moment de pedagogische begeleidingsdienst, de Digisprong-coördinator van een CVO of een andere externe expert inschakelen: nog vóór je leraren Digisnap invullen en in elk van de 7 stappen die je best nog na de afname zet.

Stap 1: Bekijk de resultaten

Wil je de ICT-competenties van je lerarenteam zo goed als het kan verbeteren, zoals het in DigCompEdu staat? Dan is het belangrijk dat je de resultaten van Digisnap juist interpreteert. We geven je enkele tips om het directierapport van Digisnap zo goed mogelijk te gebruiken.

Algemeen beeld

Het linkse diagram geeft je een algemeen beeld per domein. Onder het diagram staat het aantal leraren dat de vragenlijst ingevuld heeft. Het rechtse diagram toont je hoe de competenties verdeeld zijn. Met de twee grafieken samen heb je een eerste beeld van de resultaten van alle domeinen en competenties.

Via twee diagrammen krijg je een algemeen beeld van de resultaten

Details per competentie

In het staafdiagram zie je voor elke competentie:

 1. hoeveel procent van je leraren welk niveau haalt

 1. het aantal leraren per niveau

 1. de gemiddelde score van alle leraren per niveau.

Niveau A = beginner, niveau B = gebruiker, niveau C = expert.

Via staafdiagrammen krijg je details over de resultaten per competentie

Stap 2: Interpreteer de resultaten

Met de cirkeldiagrammen heb je een overzicht over alle domeinen heen. Op basis van wat je leraren vragen of de visie van je school kun je er al mee beslissen om een domein prioriteit te geven.

Hoogtes van de staven: eerste aanwijzing

De staafdiagrammen geven je per competentie meer details. De hoogtes van de staven tonen je hoeveel leraren op welk niveau zitten. Ze kunnen een eerste aanwijzing zijn om de competenties te kiezen waaraan je wilt werken. Heb je bijvoorbeeld geen leraren die expert zijn of zit het grootste deel van je leraren in niveau A? Bespreek dan met je team wie die competentie wil verbeteren en andere leraren wil helpen. Of organiseer een professionaliseringsinitiatief voor je hele team.

Scores: ideaal om prioriteiten vast te leggen

Aan de gemiddelde scores zie je hoe sterk de groep is die op dat niveau zit. Ligt de score in niveau A rond 25%? Dan zit je met een echte beginnersgroep. Ligt de score in niveau B rond 75%? Dan heb je een sterke groep. De scores kunnen je helpen om prioriteiten vast te leggen en te bepalen op welk niveau je de professionalisering het beste afstemt.

Niveaus B én C nodig per competentie

We raden je aan om op termijn je leraren voor elke competentie minstens niveau B te laten behalen. Maar we weten dat dat misschien niet voor alle leraren haalbaar is. Daarnaast heeft je school voor elke competentie ook leraren in niveau C nodig. Meestal zijn die bovengemiddeld geïnteresseerd in ICT. Ze geven je ICT-beleid mee vorm, helpen hun collega’s, experimenteren met nieuwe technologieën … Het zijn de ideale mensen om te betrekken bij je ICT-team.

Heb je nog geen ICT-team? Bekijk onze wegwijzer ‘Stel je ICT-team samen’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Stap 3: Bespreek de resultaten

Bespreek de resultaten open met je team. Durf werkpunten aan te halen zonder leraren met de vinger te wijzen. Zie de werkpunten als groeikansen en geef dat zo mee. Leg de resultaten ook uit. Geef bijvoorbeeld meer uitleg bij enkele opvallende resultaten en koppel daar enkele acties met behulp van tips uit het directierapport aan vast.

Zo kun je Digisnap gebruiken om een positieve ICT-cultuur in je school te verankeren of om de kwaliteit te bewaken die je wilt geven.

Poster voor leraren die willen helpen

Om de persoonlijke ICT-competenties van je leraren bespreekbaar te maken, is er de poster van DigCompEdu(PDF bestand opent in nieuw venster) voor je leraarskamer. Daarop kunnen je leraren per domein hun naam schrijven. Zo laten ze weten dat ze collega’s willen helpen om hun ICT-competenties in dat domein te verbeteren. Laat je leraren die initiatief nemen merken dat je dat waardeert.

Stap 4: Leg de prioriteiten voor je school vast

Digisnap brengt heel wat competenties in kaart. Leg als school prioriteiten vast om eventuele werkpunten aan te pakken. Blijf investeren in de sterktes die uit de vragenlijst naar voren komen.

Houd daarbij rekening met:

 • de gemiddelde scores van de domeinen en de competenties.
  Aan opvallende werkpunten en sterktes geef je het meeste aandacht. Gebruik de prioriteitenlijst(Excel bestand opent in nieuw venster) om daar een overzicht van te maken.

 • je (ICT-)visie.
  Die bepaalt mee welke competenties je eerst aanpakt. Zet je bijvoorbeeld sterk in op evaluatie? Dan versterk je de werkpunten in de bijbehorende competenties best eerst.

 • de steun van je hele schoolteam.
  Je behaalt de beste resultaten als je met je hele team praat en als iedereen op dezelfde lijn zit.

 • de professionaliseringsinitiatieven(PDF bestand opent in nieuw venster) die je kunt of wilt nemen.
  Je hebt verschillende manieren om de ICT-competenties van je team te versterken. Die hangen af van:

Stap 5: Geef je leraren alle informatie die ze nodig hebben

Help je leraren als ze Digisnap ingevuld hebben.

 • Bespreek met hen hoe ze hun eigen resultaten moeten interpreteren.

 • Maak tijd om te praten met de leraren die dat willen.

 • Maak afspraken over nascholingen die ze zelf kunnen volgen. Laat ze weten hoe ze op basis van hun eigen behoeften en de visie van je school het beste zo’n nascholing kiezen en hoe en tegen welke voorwaarden ze die kunnen aanvragen.

 • Geef regelmatig door welke initiatieven je school of de scholengemeenschap neemt om ICT-competenties bij te schaven. Stimuleer je leraren om te blijven leren. In onze professionaliseringsfiches(PDF bestand opent in nieuw venster) vind je heel wat ideeën om in je school aan de ICT-competenties van je leraren te werken.

 • Volg op hoe de ICT-competenties van je team evolueren. Plan regelmatig momenten in om het over ICT-gebruik te hebben, bijvoorbeeld op een personeelsvergadering. Laat je leraren zelf vertellen en probeer hun verhaal sterk te maken met goede voorbeelden uit de klas.

Stap 6: Neem professionaliseringsinitiatieven

In de databank van Digisnap kan je zoeken naar opleidingen

Als school moet je een professionaliseringsplan(opent in nieuw venster) hebben. Maar laat je lerarenteam ook weten welke kennis er al in het team zit. Hang bijvoorbeeld in de leraarskamer de poster van DigCompEdu(PDF bestand opent in nieuw venster) op waarop alle leraren vrijwillig kunnen aangeven waarin ze op Digisnap goed scoren. Zo weten alle collega’s aan wie ze hulp kunnen vragen.

Databank Digisnap: opleidingen op maat

In onze Digisnapdatabank(opent in nieuw venster) vind je snel opleidingen op maat van je schoolteam. Omdat de databank een onderdeel is van KlasCement(opent in nieuw venster) kun je met de filters gericht beginnen te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld op competentieniveau filteren of doorklikken vanuit je directierapport. Ook door je onderwijsniveau in te stellen krijg je al een persoonlijk aanbod. De optie ‘op aanvraag’ is ideaal om een opleiding te organiseren tijdens een pedagogische studiedag of personeelsvergadering.

Organiseer kleine initiatieven

Let wel: alleen nascholingen bij externe organisaties zijn niet genoeg om de ICT-competenties van je leraren duurzaam te verbeteren. Ook met enkele kleine initiatieven(PDF bestand opent in nieuw venster) spijker je de kennis bij die je leraren al hebben en opdoen tijdens nascholingen. Denk bijvoorbeeld aan een ICT-paspoort, Appy Hour of kennisbank. Houd daarbij in het achterhoofd dat niet elke leraar op dezelfde manier leert. Wissel daarom verschillende initiatieven af.

Onderzoek ook of het mogelijk is om te werken aan de ICT-competenties van individuele leraren, een graad, een vakwerkgroep, je school of de hele scholengroep. Houd daarbij altijd de behoeften van alle leraren voor ogen en vergeet niet af te wisselen.

Stap 7: Neem Digisnap opnieuw af

Een van de grote sterktes van Digisnap: als directie kun je zien hoe de ICT-competenties in je school evolueren. Het levert dan ook veel op om je leraren Digisnap later opnieuw te laten invullen. Maar neem eerst initiatieven om de ICT-competenties te verbeteren. Geef je leraren de tijd om te evolueren. Kijk ook naar het traject dat zij en je school afleggen en naar je schoolsituatie. Op basis daarvan kun je perfect beslissen of het wel nuttig is om Digisnap opnieuw te laten invullen.