Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bekijk en vergelijk algemene financieringssubsidies met de nieuwe tool Financiering

Bekijk en vergelijk algemene financieringssubsidies met de nieuwe tool

Nieuwsbericht
12 juni 2024

De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid subsidies voor de algemene financiering van hun werking. We ontwikkelden een nieuwe tool die je een overzicht geeft van de definitieve en geraamde ontvangsten uit alle algemene financieringssubsidies van 2014 tot en met 2026, per lokaal bestuur en per financieringsstroom. Omdat het Gemeentefonds de belangrijkste van alle algemene financieringsstromen is, belicht de tool ook nog eens apart de ontvangsten uit de hoofddotatie van het Gemeentefonds en de ontvangsten uit alle dotaties van het Gemeentefonds.

Er zijn aan de algemene werkingssubsidies geen voorwaarden gekoppeld en de lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. Het centrale instrument in de structurele algemene financiering van de lokale besturen is het Gemeentefonds. Dat fonds beoogt zowel een basisfinanciering van de lokale besturen als een herverdeling van middelen ten gunste van financieel minder draagkrachtige besturen en besturen met bijzondere uitdagingen.

Daarnaast zagen nog tal van andere onvoorwaardelijk toegekende werkingssubsidies het licht in het afgelopen decennium. Tijdens de regeerperiode 2014-2019 waren de nieuwe stromen algemene financiering vooral bestaande specifieke financieringsstromen die werden omgevormd tot algemene financiering. Vanaf 2020 is er sprake van een echte toename van de algemene financiering, zonder compenserende afbouw van de specifieke financiering. Een aantal van die algemene financieringsstromen heeft slechts een tijdelijk karakter en zijn bedoeld als extra financiële ondersteuning van de lokale besturen, die net als de andere overheden met enkele uitzonderlijke crisissen werden geconfronteerd (de Corona-pandemie, Oekraïne-crisis, energiecrisis,…).

Benieuwd naar de subsidies voor algemene financiering die jouw bestuur in het verleden heeft ontvangen? Op zoek naar prognoses over financieringssubsidies voor de komende jaren?