Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoeringsregels nieuwe ontslagregeling statutaire personeelsleden definitief goedgekeurd Nieuwsberichten

Uitvoeringsregels nieuwe ontslagregeling statutaire personeelsleden definitief goedgekeurd

Nieuwsbericht
7 februari 2024

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 12 januari 2024 definitief het besluit goed dat onder meer de modaliteiten vaststelt voor de beëindiging van het statutaire dienstverband bij de lokale en provinciale besturen, in navolging van de nieuwe decretale ontslagregeling. Het besluit treedt in werking op 11 februari 2024.

Het gaat onder meer over de volgende aspecten:

  • de verplichting tot motivering van de reden voor ontslag in de ontslagbeslissing en tot de toekenning van een vergoeding bij de niet-motivering van ontslag
  • de vaststelling van de vergoedingsregels bij een kennelijk onredelijk ontslag
  • de instelling van bijzondere beschermingen tegen ontslag, zoals voor contractanten
  • het recht op (algemene) outplacement.

Het doel is om de ontslagregeling en bijhorende rechtsbescherming van statutaire en contractuele personeelsleden verder gelijk te stellen en statutairen en contractanten op een gelijke wijze te behandelen bij ontslag.

Het besluit zorgt bijkomend ook voor de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor statutaire personeelsleden. Zo kunnen zij nu een flexibele werkregeling aanvragen voor zorgdoeleinden en worden zij beschermd tegen ontslag bij het opnemen van bepaalde zorgverloven of het aanvragen van een flexibele werkregeling.

Meer informatie over de nieuwe ontslagmodaliteiten bij statutaire personeelsleden vind je in de rechtspositieregeling voor lokale en provinciale besturen.