Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenstelling Organisatie centrale besturen van de eredienst

Samenstelling

Een centraal bestuur van de eredienst bestaat uit vertegenwoordigers, afgevaardigden en een expert. Zij verkiezen samen een voorzitter en een secretaris. Die secretaris fungeert ook als pennigmeester van het centraal bestuur.​​​​​​

Het centraal bestuur van de eredienst bestaat uit:

  • 1 of 2 vertegenwoordigers aangesteld door het erkend representatief orgaan
  • 3 of meer afgevaardigden van de onderliggende besturen van de eredienst
  • 1 expert.

Het aantal vertegenwoordigers en het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal onderliggende besturen van de eredienst en van het soort eredienst.

Het centraal bestuur verkiest onder de afgevaardigden van de onderliggende besturen van de eredienst een voorzitter en onder alle leden een secretaris.

Er is geen afzonderlijk mandaat van penningmeester voor een centraal bestuur. De secretaris is dan ook uitdrukkelijk belast met:

  • de boekhouding van het centraal bestuur
  • de opmaak van de notulen van de vergaderingen
  • het bewaren van het archief.

Centrale besturen van de eredienst zijn verplicht om een expert aan te stellen. Ze kunnen zelf beslissen of de aangeduide expert moet worden vergoed voor zijn/haar geleverde prestaties, weliswaar in overleg met de betrokken financierende overheid.​​​​


Organisatie centrale besturen van de eredienst