chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een woning verbouwen

  Een woning verbouwen

  Wilt u een woning verbouwen of renoveren? Dan hebt u misschien een bouwvergunning nodig. En de nodige financiële middelen.

  Maar kent u de normen waaraan uw woning moet voldoen? Of weet u hoeveel btw u moet betalen op de facturen? En weet u ook welke premies u kunt krijgen?

  Plannen en kostenraming

  Voor u start met de verbouwing moet u weten wat haalbaar is. Wat wilt u veranderen aan uw woning? Wat is technisch mogelijk? Zijn er plannen van de huidige woning en het perceel? En hebt u voldoende budget?

  Voor info en advies over mogelijke kosten kunt u terecht bij een architect of bij uw bank:

  • kosten van een eventuele lening
  • ereloon van de architect
  • administratieve kosten (waarborg, …)
  • voorbereidende werken (stabiliteit, veiligheid, landmeter, …)
  • facturen (sloop, ruwbouw, schrijnwerk, bepleistering, isolatie, dakwerken, technieken, …) en btw-tarief (6% of 21%)
  • vernieuwing of vervanging van aansluitingen (water en riolering, elektriciteit, gas, kabel)
  • tijdelijke verhuis, opslagplaats voor meubelen.

  U kunt de kosten wel drukken met premies van de Vlaamse overheid, uw gemeente of provincie of uw netbeheerder. Sommige werken mag u ook inbrengen in uw belastingaangifte.

   Leningen voor renovatie

   Als uw eigen financiële middelen niet volstaan, moet u geld lenen:

   • U kunt een renovatielening bij een bank aangaan.
   • Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor een sociale lening voor renovatie.
   • Voor energiebesparende investeringen kunt u ook een goedkope energielening krijgen.

   Als u een hypothecaire lening voor uw woning afsluit, kunt u zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

   Duurzaam en ecologisch verbouwen

   Voor advies over bouwmaterialen en energiebesparing kunt u terecht bij architecten en aannemers.

   Wilt u vrijblijvend en onafhankelijke informatie over duurzaam of ecologisch bouwen en wonen? Dan kunt u terecht bij het Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE vzw) of bij de Provinciale Steunpunten voor Duurzaam Bouwadvies. Ze adviseren niet alleen over energiezuinig bouwen, maar houden ook rekening met de impact van een woning op de gezondheid.

   Lees meer

   Bouwvergunning

   Voor grondige verbouwingen hebt u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. In principe is ook de medewerking van een architect verplicht.

   Voor kleine wijzigingen is een vergunning niet verplicht, maar moet u de verbouwingen wel melden aan de gemeente. Vraag aan uw gemeente of de werken al dan niet zijn vrijgesteld van vergunning of meldingsplicht.

   Als bouwheer kunt u uw aanvraag voor omgevingsvergunning zelf indienen op papier. Als de medewerking van een architect verplicht is, dan moet de architect de aanvraag digitaal indienen in het omgevingsloket. De bouwheer moet het aanvraagdossier wel ondertekenen.

   U krijgt uw vergunning als uw bouwplannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen. Omwonenden krijgen de gelegenheid om opmerkingen te geven bij de plannen (openbaar onderzoek).

   Verplichtingen bij verbouwingen

   Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde normen voldoen (energie, ventilatie, waterverbruik, ...). Ook voor kleine aanpassingen die u niet aan uw gemeente moet melden, moet u rekening houden met wettelijke verplichtingen (bv. dakisolatie, dubbel glas).

   Start van de werken

   Als u een vergunning hebt gekregen voor de verbouwingen, mag u pas 35 dagen na aanplakking van de beslissing beginnen met de werken. Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten.

   U brengt de gemeente zelf op de hoogte van de startdatum van de werken. De gemeente komt ter plaatse de omgeving van uw woning nakijken om bestaande schade aan voetpaden of het wegdek vast te stellen. Vervolgens betaalt u een waarborg aan de gemeente om eventuele schade aan het openbaar domein door de werkzaamheden te vergoeden.

   Als u voor de werken geen vergunning nodig hebt, moet u geen melding maken van de start van de werken.

   Einde van de werken

   Na afloop van de vergunde werken brengt u de gemeente op de hoogte van de einddatum. De gemeente komt vaststellen of er schade is aan het openbaar domein ten gevolge van de verbouwingen. Als er geen schade is, krijgt u de volledige waarborg terugbetaald.

   Vervolgens zal de federale overheidsdienst Financiën een aantal controles uitvoeren op de waarde van uw woning na verbouwing.