Geschiedenis van de Vlaamse overheid

Geschiedenis van de Vlaamse overheid

Van een bescheiden cultuurgemeenschap met beperkte culturele bevoegdheden is Vlaanderen uitgegroeid tot een volwaardige deelstaat met ruime bevoegdheden. Dat gebeurde niet met een big bang, maar gefaseerd. Hieronder een beknopt overzicht van hoe de Vlaamse administratie vanaf haar prille begin is geëvolueerd.

 

 • 2015

  1 januari 2015

  Op 1 januari zijn zo’n 1.400 federale ambtenaren naar de Vlaamse overheid overgestapt. Later komen er nog eens meer dan 1.300 over.

 • 25 juli 2014

  Op 25 juli treedt de regering-Bourgeois aan, een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld.

  2014 - Regering Bourgeois
 • 2014

  1 juli 2014

  Op 1 juli wordt het tweede deel van de zesde staatshervorming gerealiseerd. Een nieuw, omvangrijk pakket van bevoegdheden wordt van de federale staat naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld.

  Verdeling van de bevoegdheden van de zesde staatshervorming volgens de beleidsdomeinen
 • 2012

  1 juli 2012

  In uitvoering van het Vlinderakkoord (uit 2011) wordt het eerste deel van de zesde staatshervorming gerealiseerd, met onder meer de hervorming van de Senaat, de splitsing van zowel de kieskring als het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een hervorming van de Brusselse instellingen. Daarnaast wordt de financiering van gewesten en gemeenschappen veranderd en wordt de fiscale autonomie van de gewesten uitgebreid.

 • 28 juni 2007

  Op 28 juni wordt Kris Peeters minister-president. Hij leidt een coalitie van CD&V/N-VA, sp.a/Spirit en Open Vld.

  2007 - Kris Peeters
 • 2007

  1 januari 2007

  Met de verhuizing van 1.500 collega’s naar het Ellipsgebouw is de concentratie van Vlaamse ambtenaren in de Brusselse Noordwijk (6.000 collega’s in totaal) voorlopig afgerond.

  2007 - Ellipsgebouw
 • 29 december 2006

  De bestuurlijke reorganisatie en modernisering van de Vlaamse overheid, waartoe de regering in 2000 heeft besloten, is afgerond. De hervorming, die de naam Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) kreeg, moet de werking van de Vlaamse overheid en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Ze heeft geleid tot een nieuwe Vlaamse overheidsstructuur, enkele fusies en personeelsverhuizingen en voor de meeste entiteiten en organisaties ook een nieuwe naam.

 • 2006

  13 januari 2006

  Door de invoering van het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut, het zogenaamde Raamstatuut, is er voortaan één personeelsstatuut voor zo’n 27.000 Vlaamse ambtenaren.

 • 2005

  1 januari 2005

  Met de oprichting van enkele belangrijke nieuwe agentschappen, zoals Waterwegen en Zeekanaal, Flanders Investment and Trade (FIT) en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), krijgt de nieuwe Vlaamse overheid stilaan vaste vorm.

 • 2004

  20 juli 2004

  Yves Leterme wordt op 20 juli minister-president. Hij leidt een coalitie van CD&V/N-VA, Open Vld-Vivant en sp.a/Spirit.

  2004 - Yves Leterme legt de eed af als minister-president
 • 2002

  1 januari 2002

  Met de vijfde staatshervorming (in uitvoering van het Lambermontakkoord uit 2000-2001) worden heel wat nieuwe bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. Onder meer de gemeente- en provinciewet, landbouw, zeevisserij en buitenlandse handel worden geregionaliseerd. Ook de werking van de Brusselse instellingen verandert ingrijpend. 1.000 ambtenaren worden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid.

   

 • 2001

  6 juli 2001

  De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat voortaan in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen.

 • 13 juli 1999

  Op 13 juli treedt de nieuwe Vlaamse regering aan onder leiding van minister-president Patrick Dewael. Het gaat om een ‘paarse’ coalitie van VLD, SP, Agalev en VU. Door het vertrek van Dewael naar de federale regering wordt later in 2003 een nieuwe regering gevormd, met Bart Somers als minister-president.

 • 1999

  10 maart 1999

  Sinds 10 maart 1999 beantwoordt de Vlaamse Infolijn vragen van burgers, ondernemingen en organisaties aan de overheid.

  1999 - Vlaamse Infolijn
 • 1996

  30 september 1996

  Op 30 september gaat de eerste website van de Vlaamse overheid online.
   

 • 1994

  1 januari 1994

  Op 1 januari treedt het nieuwe Vlaams Personeelsstatuut in werking voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 • 1993

  1 mei 1993

  Met de vierde staatshervorming (in uitvoering van het Sint-Michielsakkoord) wordt België een volwaardige federale staat. De Vlaamse en de Waalse Raad krijgen nieuwe bevoegdheden en een nieuwe naam, respectievelijk Vlaams Parlement en Waals Parlement. Ze worden voortaan rechtstreeks verkozen.

  De Vlaamse regering huist voortaan aan het Martelarenplein, in het centrum van Brussel.

 • 17 november 1992

  Vlaanderen heeft zijn eerste ombudsman. In zijn eerste werkingsjaar krijgt hij 2.123 verzoeken binnen.

 • 1992

  21 januari 1992

  De christendemocraat Luc Van den Brande wordt minister-president. Tot 1999 zal hij vier Vlaamse regeringen leiden.

  1992 - Van den Brande II
 • 1991

  1 januari 1991

  Enkele nieuwe entiteiten zien het levenslicht. Een daarvan is De Lijn, het resultaat van een fusie tussen drie vervoersmaatschappijen.

 • 1990

  22 oktober 1990

  Met het Boudewijngebouw neemt de Vlaamse overheid het eerste van een reeks gebouwen in de Brusselse Noordwijk in gebruik.

  1990 - Boudewijngebouw
 • 1989

  1 januari 1989

  De personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG), de naam van de Vlaamse overheid tot 2006, krijgen er in een jaar tijd meer dan 7.000 collega’s bij. Tussen 1989 en 1990 komen onder meer ambtenaren van Onderwijs, Openbare Werken, Verkeerswezen en Landbouw over van de nationale ministeries.

 • 1988

  1 september 1988

  Met de derde staatshervorming krijgen de gemeenschappen (onder meer onderwijs) en de gewesten (onder meer vervoer en openbare werken) meer bevoegdheden. Brussel wordt een volwaardig gewest.

 • 1983

  1 januari 1983

  Op 1 januari gaat met de overheveling van meer dan 3.000 ambtenaren van de nationale overheid naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) van start. Etienne De Ryck wordt de eerste secretaris-generaal. Het MVG blijft tot 2006 de ambtelijke organisatie die het beleid van de Vlaamse regering uitvoert.

  1983 - eerste Secretaris-Generaal Etienne De Ryck
 • 1981

  21 december 1981

  Op 21 december treedt de eerste autonome Vlaamse Regering (‘Vlaamse Executieve’) aan, onder leiding van Gaston Geens. Geens zal in totaal vier Vlaamse regeringen leiden, tot begin 1992.

  1981 - Vlaamse Executieve onder Geens
 • 1980

  8 augustus 1980

  Met de tweede staatshervorming worden de bevoegdheden van de cultuurgemeenschappen uitgebreid tot ‘persoonsgebonden’ aangelegenheden. Voortaan spreken we van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Daarnaast worden het Vlaamse en het Waalse Gewest opgericht, waardoor Vlaanderen een eigen administratie kan uitbouwen.

  Al die instellingen hebben een eigen raad (parlement) en regering. Vlaanderen kiest er van meet af aan voor gewest en gemeenschap te fuseren, waardoor het één regering en één raad krijgt.

 • 1970

  1 januari 1970

  Met de eerste staatshervorming wordt België opgedeeld in drie cultuurgemeenschappen (een Nederlandse, een Franse en een Duitse) en wordt de basis gelegd van de opdeling in drie gewesten (een Vlaams, een Waals en een Brussels gewest).

 • 1963

  1 januari 1963

  Door de vastlegging van de taalgrenzen bestaat België voortaan uit vier taalgebieden:

  • een Nederlands taalgebied (Vlaanderen)
  • een Frans taalgebied (Wallonië)
  • een Duits taalgebied  (9 gemeenten in het oosten van Wallonië)
  • en een tweetalig (Nederlands-Frans) taalgebied Brussel-Hoofdstad.