Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bladontwikkeling eik en beuk Milieu en natuur

Bladontwikkeling eik en beuk

Gepubliceerd op 5 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vervroeging van groeiseizoen eik

Ondanks de grote jaarlijkse schommelingen in voorjaarstemperatuur wijzen de metingen van 2003 tot 2023 algemeen genomen op een vervroeging van het groeiseizoen van eik door de klimaatverandering. Het uitlopen van bomen start vroeger in warme jaren dan in koude jaren. Bladontwikkeling bij eik begint in Vlaanderen doorgaans half april. In 2018, 2020 en 2022 (jaren met een warm voorjaar) was dat een week vroeger. In jaren met een kouder voorjaar, zoals 2021 en 2023, was dat eind april tot begin mei.

Ook vervroeging van groeiseizoen beuk, maar beuk sneller volledig in blad dan eik

Het beeld voor beuk is vrij gelijkaardig aan dat van eik voor wat het tijdstip van het begin van de bladontwikkeling betreft, maar de overgang van het begin van de bladontwikkeling tot volledig ontplooid blad gaat sneller bij beuk dan bij eik. Bij beuk valt op dat de bladontwikkeling sterk versnelt onder invloed van een warme aprilmaand, zoals in 2018, 2020 en 2022. Beuk voltooide de bladontvouwing het traagst in jaren met een gemiddeld koudere maand april. Ook het tijdstip waarop het blad volledig groen is, was in 2023 zowel voor eik als voor beuk later dan gemiddeld. Net als bij eik wijzen de metingen op een vervroeging van het groeiseizoen door de verdere opwarming van de aarde.