Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming

Personeelsleden universiteiten

Gepubliceerd op 13 januari 2023 • Volgende update: december 2023
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 29.500 voltijdse equivalenten aan het werk aan Vlaamse universiteiten

Aan de Vlaamse universiteiten waren op 1 februari 2022 in totaal 29.572 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk. Dat zijn ruim 8.500 voltijdse jobs meer dan op 1 februari 2011 en een kleine 900 voltijdse jobs meer dan op 1 februari 2021.

67% van jobs voor onderzoekers

Ruim twee derde van de jobs in de universiteiten werden in 2022 uitgeoefend door onderzoekers (67%). Daarbij ging het om ruim 13.800 VTE extern gefinancierde (47%), bijna 3.900 VTE en gastprofessoren (13%) en ruim 2.100 VTE (7%). Er waren daarnaast ook ruim 9.700 VTE aan de slag als administratieve en technische medewerkers (33%).

50% van personeelsleden zijn vrouwen

In totaal waren in 2022 50% van de personeelsleden aan universiteiten vrouwen. Bij de professoren ligt dat aandeel wel duidelijk lager: 31% van de professoren en gastprofessoren was in 2022 een vrouw. Ook bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers waren er iets meer mannen (54%) dan vrouwen (46%). Daartegenover staat dat er meer vrouwen waren bij de assistenten (54%) en bij het administratief en technisch personeel (65%).

35% van personeelsleden is jonger dan 30

In totaal waren in 2022 35% van de personeelsleden aan de universiteiten jonger dan 30 jaar. Bij de doctorale en postdoctorale onderzoekers loopt dat aandeel op tot 59%. Ook de assistenten zijn relatief jong: 42% is jonger dan 30 jaar en 46% is tussen 30 en 50 jaar.

Het administratief en technisch personeel is wat ouder: 57% is tussen 30 jaar en 50 jaar en 32% is 50 jaar of ouder. De professoren hebben het oudste leeftijdsprofiel: 45% is ouder dan 50 jaar, 55% tussen 30 jaar en 50 jaar.

Ruim 1 op 3 personeelsleden universiteiten werkt deeltijds

In totaal werkte in 2022 37% van de personeelsleden aan de Vlaamse universiteiten deeltijds. Bij de assistenten werkten bijna 2 op de 3 in een deeltijds regime (63%). Bij de professoren en gastprofessoren ging het om ruim de helft (52%). Bij het administratief en technisch personeel werkten bijna 6 op de 10 voltijds (57%). Het grootste aandeel voltijdse jobs was er bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers (81%).