Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming

Personeelsleden universiteiten

Gepubliceerd op 21 december 2023 • Volgende update: december 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 30.000 voltijdse equivalenten aan het werk aan Vlaamse universiteiten

Aan de Vlaamse universiteiten waren op 1 februari 2023 in totaal 30.114 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk. Dat zijn ruim 8.000 voltijdse jobs meer dan op 1 februari 2013 en 713 voltijdse jobs meer dan op 1 februari 2022. Het gaat om de som van het aantal (gast)professoren, assistenten, doctoraal en postdoctoraal onderzoekers en administratief en technisch personeel, uitgedrukt in VTE.

Ruim twee derde van de jobs in de universiteiten werden in 2023 uitgeoefend door onderzoekers (67%). Daarbij ging het om ongeveer 14.075 VTE extern gefinancierde (47%), nagenoeg 4.000 VTE en gastprofessoren (13%) en bijna 2.100 VTE (7%). Er waren daarnaast ook ruim 9.900 VTE aan de slag als administratieve en technische medewerkers (33%).

Helft van personeelsleden zijn vrouwen

In totaal was in 2023 51% van de personeelsleden aan de universiteiten een vrouw. Bij de professoren ligt dat aandeel wel duidelijk lager: 32% van de professoren en gastprofessoren was in 2023 een vrouw. Ook bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers waren er iets meer mannen (53%) dan vrouwen (47%). Daartegenover staat dat er meer vrouwen waren bij de assistenten (55%) en bij het administratief en technisch personeel (65%).

Nagenoeg 1 op 3 personeelsleden is jonger dan 30

In totaal waren in 2023 34% van de personeelsleden aan de universiteiten jonger dan 30 jaar. Bij de doctorale en postdoctorale onderzoekers loopt dat aandeel op tot 58%. Ook de assistenten zijn relatief jong: 42% is jonger dan 30 jaar en 46% is tussen 30 en 50 jaar.

Het administratief en technisch personeel is wat ouder: 56% is tussen 30 en 50 jaar en 33% is 50 jaar of ouder. De professoren hebben het oudste leeftijdsprofiel: 45% is ouder dan 50 jaar, 55% tussen 30 en 50 jaar.

Bijna 2 op 5 personeelsleden universiteiten werken deeltijds

In totaal werkte in 2023 37% van de personeelsleden aan de Vlaamse universiteiten deeltijds. Bij de assistenten werkten bijna 2 op de 3 in een deeltijds regime (63%). Bij de professoren en gastprofessoren ging het om ruim de helft (53%). Bij het administratief en technisch personeel werkten bijna 6 op de 10 voltijds (58%). Het grootste aandeel voltijdse jobs was er bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers (79%).