Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Daling aantal inschrijvingen in volwassenenonderwijs zet zich verder

In het schooljaar 2020-2021 waren er iets minder dan 296.000 unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs. In het secundair volwassenenonderwijs ging het om ruim 239.000 unieke inschrijvingen in een opleiding, in de centra voor basiseducatie om ruim 56.000.

Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs daalt sinds 2015-2016. Ook in het secundair volwassenenonderwijs vermindert sindsdien het aantal inschrijvingen in een opleiding. De centra voor basiseducatie kenden tot 2017-2018 een duidelijke stijging, maar laten in 2019-2020 eveneens een daling zien, om in 2020-2021 weer licht te stijgen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding niet langer aangeboden door het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs omvat praktijkgerichte opleidingen. Die werden omgevormd tot graduaatsopleidingen die voortaan door de hogescholen worden aangeboden. In het kader van de algemene hervorming van de lerarenopleidingen zijn de specifieke lerarenopleidingen van het volwassenenonderwijs omgevormd tot educatieve opleidingen, die nu door de hogescholen en universiteiten worden verstrekt.

Nederlands voor anderstaligen (NT2) goed voor 37% inschrijvingen volwassenenonderwijs

Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in het volwassenenonderwijs in. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding NT2 en alfabetisering NT2 bedroeg in het schooljaar 2020-2021 ruim 109.000. Dat is goed voor 37% van het totaal aantal unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.

In het schooljaar 2020-2021 waren er bijna 83.000 unieke inschrijvingen in het studiegebied NT2 van het secundair volwassenenonderwijs. Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE’s) ruim 11.000 unieke inschrijvingen in het leergebied NT2 en bijna 16.000 in het leergebied alfabetisering NT2.

Sinds het schooljaar 2019-2020 daalt het totaal aantal unieke inschrijvingen NT2. In het secundair volwassenenonderwijs daalt ook het aantal inschrijvingen NT2 vanaf 2019-2020. In de CBE’s daalde het totaal aantal inschrijvingen NT2 en alfabetisering NT2 in 2019-2020, maar in 2020-2021 steeg het daar weer licht. Dat was vooral het gevolg van een stijging in het leergebied alfabetisering NT2.