Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schoolbevolking volwassenenonderwijs Onderwijs en vorming

Schoolbevolking volwassenenonderwijs

Gepubliceerd op 28 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Opnieuw stijging inschrijvingen in een opleiding in volwassenenonderwijs

In het schooljaar 2021-2022 waren er ruim 320.000 unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs. In het secundair volwassenenonderwijs ging het om iets meer dan 257.000 unieke inschrijvingen in een opleiding, in de centra voor basiseducatie om ruim 63.000.

In zowel het secundair volwassenenonderwijs als de basiseducatie is het aantal inschrijvingen in een opleiding in 2021-2022 gestegen. Die stijging volgt op een aantal jaren van dalende cijfers in het secundair volwassenenonderwijs. Daar daalde het aantal unieke inschrijvingen in een opleiding van 2015-2016 tot 2020-2021. De centra voor basiseducatie kenden alleen in 2018-2019 en 2019-2020 een daling.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding niet langer aangeboden door het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs omvat praktijkgerichte opleidingen. Die werden omgevormd tot graduaatsopleidingen die voortaan door de hogescholen worden aangeboden. In het kader van de algemene hervorming van de lerarenopleidingen zijn de specifieke lerarenopleidingen van het volwassenenonderwijs omgevormd tot educatieve opleidingen, die nu door de hogescholen en universiteiten worden verstrekt.

Nederlands voor anderstaligen (NT2) goed voor 38% inschrijvingen volwassenenonderwijs

Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in het volwassenenonderwijs in. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding NT2 en alfabetisering NT2 bedroeg in het schooljaar 2021-2022 iets meer dan 123.000. Dat is goed voor 38% van het totaal aantal unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.

In het schooljaar 2021-2022 waren er bijna 94.000 unieke inschrijvingen in het studiegebied NT2 van het secundair volwassenenonderwijs. Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE’s) ruim 12.000 unieke inschrijvingen in het leergebied NT2 en bijna 17.000 in het leergebied alfabetisering NT2.

In 2021-2022 steeg het aantal unieke inschrijvingen in alle studie- en leergebieden NT2, na een periode van daling. In 2019-2020 en 2020-2021 daalde het totaal aantal unieke inschrijvingen in het secundair volwassenenonderwijs. In de CBE’s daalde het totaal aantal inschrijvingen NT2 en alfabetisering NT2 in 2019-2020, maar vanaf 2020-2021 steeg het daar weer. Dat was vooral het gevolg van een stijging in het leergebied alfabetisering NT2.