De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen waardoor de doorlooptijd tot 8 weken kan oplopen.
Dien uw aanvraag dus tijdig in.

Voorwaarden

Als u tot 1 van de 2 onderstaande categorieën behoort, komt u in aanmerking voor de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur:

Categorie 1

 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 4 jaar aan het werk in de 5 jaar voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Categorie 2

 • U kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan ((opent in nieuw venster)) in een andere staat van de Europese Unie.
 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Wordt beschouwd als werkperiode

Was u arbeidsongeschikt tijdens uw tewerkstelling? Dan beschouwen we ook die periode als een werkperiode als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw arbeidsongeschiktheid was het gevolg van:
  • ziekte
  • een beroepsziekte
  • een arbeidsongeval.
 • U werd arbeidsongeschikt op een moment waarop u regelmatig tewerkgesteld werd door uw in België gevestigde werkgever.

Wordt niet beschouwd als werkperiode

De onderstaande periodes komen niet in aanmerking voor uw aanvraag van een gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

 • U werkte zonder arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als au-pairjongere of stagiair.
 • U werkte als gedetacheerde en was dus nog verbonden met uw buitenlandse werkgever.
 • U werkte met een verblijfsreden: uw recht om te werken kwam voort uit uw specifieke verblijfssituatie ((opent in nieuw venster)).

Dien uw aanvraag in via e-mail

U vraagt zelf uw gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur aan via e-mail.