De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen waardoor de doorlooptijd tot 7 tot 8 weken kan oplopen. Dien uw aanvraag dus tijdig in!

Voorwaarden

Als u tot 1 van de 2 onderstaande categorieën behoort, komt u in aanmerking voor de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur:

Categorie 1

 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 4 jaar aan het werk in de 5 jaar voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.-

Voor Turkse onderdanen gelden soepelere voorwaarden op basis van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Zij kunnen reeds na drie jaar arbeid een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen. Deze termijn wordt nog eens met een jaar verminderd, naar twee jaar, als de echtgenoot of geregistreerde partner of kinderen samen met de Turkse onderdaan wettig in België verblijven.

Categorie 2

 • U kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan(opent in nieuw venster) in een andere staat van de Europese Unie.
 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Let op: U dient steeds over een nog geldige arbeidsovereenkomst te beschikken.

Wordt beschouwd als werkperiode

Was u arbeidsongeschikt tijdens uw tewerkstelling? Dan beschouwen we ook die periode als een werkperiode als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw arbeidsongeschiktheid was het gevolg van:
  • ziekte
  • een beroepsziekte
  • een arbeidsongeval.
 • U werd arbeidsongeschikt op een moment waarop u regelmatig tewerkgesteld werd door uw in België gevestigde werkgever.

Let op: U dient steeds over een nog geldige arbeidsovereenkomst te beschikken.

Wordt niet beschouwd als werkperiode

De onderstaande periodes komen niet in aanmerking voor uw aanvraag van een gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

 • U werkte zonder arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als au-pairjongere of stagiair.
 • U werkte als gedetacheerde en was dus nog verbonden met uw buitenlandse werkgever.
 • U werkte met een verblijfsreden: uw recht om te werken kwam voort uit uw specifieke verblijfssituatie(opent in nieuw venster).

Dien uw aanvraag in via e-mail

U vraagt zelf uw gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur aan via e-mail.

Let op: U dient steeds over een nog geldige arbeidsovereenkomst te beschikken.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: