Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Onbepaalde duur

Toelating tot arbeid - Onbepaalde duur

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Werkt en woont u al langere tijd in België? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur. Daarmee kunt u als buitenlandse werknemer om het even welk beroep uitoefenen bij om het even welke werkgever. 

Simulator toelating tot arbeid

Wilt u snel weten of u een toelating tot arbeid nodig hebt en zo ja, hoe u die aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig hebt? De simulator toelating tot arbeid geeft u alvast een indicatie.

Voorwaarden

Als u tot 1 van de 2 onderstaande categorieën behoort, komt u in aanmerking voor de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur:

Categorie 1

 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 4 jaar aan het werk in de 5 jaar voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.-

Voor Turkse onderdanen gelden soepelere voorwaarden op basis van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. Zij kunnen reeds na drie jaar arbeid een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen. Deze termijn wordt nog eens met een jaar verminderd, naar twee jaar, als de echtgenoot of geregistreerde partner of kinderen samen met de Turkse onderdaan wettig in België verblijven.

Categorie 2

 • U kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan(opent in nieuw venster) in een andere staat van de Europese Unie.
 • U verblijft wettelijk in België.
 • U was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor uw aanvraag.
 • U werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Let op: U dient steeds over een nog geldige arbeidsovereenkomst te beschikken.

Welke documenten hebt u nodig voor uw aanvraag onbepaalde duur en hoe dient u de aanvraag in?

U vraagt zelf uw gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur via het Loket working in Belgium.

Volgende documenten dient u te bezorgen met uw online aanvraag:

1. Documenten inzake verblijf

 • Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
 • Geldig internationaal paspoort
 • Bewijs dat werknemer ziektekostenverzekering(opent in nieuw venster) heeft die alle risico’s voor hem en zijn familieleden dekt. (Op te vragen bij uw ziekenfonds.)

2. Arbeidsovereenkomst

 • Een nog geldige arbeidsovereenkomst

3. Tewerkstellingsdocumenten

 • Alle loonfiches of loonafrekeningen sinds aanvang tewerkstelling in België of/en de Individuele rekening (overzicht van arbeidsprestaties en lonen van werknemer.)

Wordt beschouwd als werkperiode

Was u arbeidsongeschikt tijdens uw tewerkstelling? Dan beschouwen we ook die periode als een werkperiode als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw arbeidsongeschiktheid was het gevolg van:
  • ziekte
  • een beroepsziekte
  • een arbeidsongeval.
 • U werd arbeidsongeschikt op een moment waarop u regelmatig tewerkgesteld werd door uw in België gevestigde werkgever.

Let op: U dient steeds over een nog geldige arbeidsovereenkomst te beschikken.

Worden niet meegeteld: niet-werken omwille van technische werkloosheid of overmacht, toegestane afwezigheid en dergelijke (dit kan zowel vrijwillige als onvrijwillige afwezigheid zijn).

Wordt niet beschouwd als werkperiode

De onderstaande periodes komen niet in aanmerking voor uw aanvraag van een gecombineerde vergunning onbepaalde duur.

 • U werkte zonder arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als au-pairjongere of stagiair.
 • U werkte als gedetacheerde en was dus nog verbonden met uw buitenlandse werkgever.
 • U werkte met een verblijfsreden: uw recht om te werken kwam voort uit uw specifieke verblijfssituatie(opent in nieuw venster).
 • Niet-werken omwille van technische werkloosheid of overmacht, toegestane afwezigheid en dergelijke (dit kan zowel vrijwillige als onvrijwillige afwezigheid zijn). vb. Corona

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: