Coördinatieplatform ‘Stand van de Rand'

Het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ bestaat uit ambtelijke en politieke vertegenwoordigers uit 5 beleidsdomeinen: omgeving, mobiliteit en openbare werken, onderwijs, welzijn en wonen. Aan de hand van projectfiches volgen zij de belangrijkste ontwikkelingen binnen elk van die beleidsdomeinen op. Het coördinatieplatform komt drie keer per jaar samen en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Colloquium ‘Stand van de Rand'

Eén keer per jaar zetten we het Vlaamse Randbeleid in de kijker voor een breed publiek van politieke mandatarissen en andere geïnteresseerden. Dat doen we via het colloquium ‘Stand van de Rand’: een inspirerend evenement met boeiende toelichtingen over een of meerdere aspecten van het Randbeleid.

Ontdek welke thema’s de voorbije jaren aan bod kwamen: