Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsopvolging via ‘Stand van de Rand' Vlaamse Rand

Beleidsopvolging via ‘Stand van de Rand'

De specifieke uitdagingen die de Vlaamse Rand kenmerken, situeren zich op verschillende beleidsdomeinen: van onderwijs en welzijn tot omgeving en mobiliteit. Een gecoördineerde aanpak over al die domeinen heen is dan ook de beste manier om resultaten te boeken. 

Daarom is er het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’, een ambtelijk overlegorgaan met experten uit 5 beleidsdomeinen die het beleid in de Vlaamse Rand via projectfiches opvolgen. Daarnaast organiseren we jaarlijks het colloquium ‘Stand van de Rand’, waarmee we het Vlaamse Randbeleid tastbaar maken voor een breed publiek.

mensen houden houten tandwielen vast

Coördinatieplatform ‘Stand van de Rand'

Het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ bestaat uit ambtelijke en politieke vertegenwoordigers uit 5 beleidsdomeinen: omgeving, mobiliteit en openbare werken, onderwijs, welzijn en wonen. Aan de hand van projectfiches volgen zij de belangrijkste ontwikkelingen binnen elk van die beleidsdomeinen op. Het coördinatieplatform komt drie keer per jaar samen en wordt voorgezeten door de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

In 2023 stuurden we de werkwijze van het coördinatieplatform enigszins bij om nog meer wisselwerking te creëren tussen de verschillende beleidsniveaus en partners. Zo brachten we op 28 april beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het werkveld samen rond het thema zorg. Zij kregen een aantal concrete vragen voorgelegd rond 2 projecten: de zorgcampus in Halle op initiatief van Vlabinvest(opent in nieuw venster) en het Doorbraakproject van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde rond de uitbouw van een regionaal crisisnetwerk(opent in nieuw venster). Via werktafels konden de deelnemers hun mening geven en in interactie gaan met de projectverantwoordelijken. Bedoeling is om deze werkwijze voortaan ook door te trekken naar de andere thema’s.

Colloquium ‘Stand van de Rand'

Eén keer per jaar zetten we het Vlaamse Randbeleid in de kijker voor een breed publiek van politieke mandatarissen en andere geïnteresseerden. Dat doen we via het colloquium ‘Stand van de Rand’: een inspirerend evenement met boeiende toelichtingen over een of meerdere aspecten van het Randbeleid. In 2023 staan de thema’s woonbeleid en vergroening op de agenda.

Ontdek welke thema’s de voorbije jaren aan bod kwamen: