Adres
wouter opsommer
Kloosterhoek
kloosterhoek 10
wortegem - petegem 9790
België
Sector
Landbouw  Aardappelen
Wie?
"Wij zijn een gemengd landbouwbedrijf met een 70-tal melkkoeien en zo'n 40 stuks vleesvee, en hebben ook nog een tak akkerbouw waaronder aardappelen die wij via onze automaten verkopen."
Ambassadeur Lekker van bij ons?
"We maken promotie voor lokaal lekkers door flyers bij onze aardappelen te steken."