Minister Hilde Crevits bracht samen met VLAM-directeur Filip Fontaine een bezoek aan producent Filip Van Laere van Duroc d’Olives in Kruisem om daarna varkensvlees geserveerd te krijgen in het lokale restaurant De Zwaan. Dit is een prachtig voorbeeld waarbij lokale partners elkaar vinden. Daar willen we verder op inzetten: lokale partners – ambassadeurs van Lekker van bij ons – met elkaar in contact brengen zodat duurzame initiatieven kunnen uitgroeien binnen onze community. Zo bereiken we ons doel: “lokale voeding op de kaart brengen zoals nooit eerder werd gedaan”. Onze ambitie is om tegen het einde van het jaar 1000 ambassadeurs te mogen verwelkomen op het Lekker van bij ons-platform.