Federatie van de Vlaamse voedingsindustrie

“Heel wat verwerkte voedingsproducten zijn lokale, Belgische/Vlaamse producten. Ze zijn gemaakt met landbouwgrondstoffen en ingrediënten van bij ons, vervaardigd in een van de vele Vlaamse voedingsbedrijven door mensen die er met passie en toewijding aan werken.”


Fevia Vlaanderen is de Vlaamse gewestelijke vleugel van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Fevia Vlaanderen vertegenwoordigt de Vlaamse voedingsindustrie in alle domeinen die tot de wettelijke bevoegdheid behoren van het Vlaamse Gewest en/of de Vlaamse Gemeenschap. De vzw zet zich in voor een duurzame groei van de Belgische voedingsindustrie en dat in overleg met alle stakeholders.

Waarom staat Fevia Vlaanderen achter ‘Voedsel verbindt boer & burger’?

Nadia Lapage, secretaris-generaal van Fevia-Vlaanderen: “De voedingsindustrie is de eerste afzetmarkt voor de landbouw: maar liefst 57% van de landbouwproductie wordt verwerkt in voedingsbedrijven! Maar de burger is zich vaak niet bewust van deze nauwe verwevenheid tussen de Vlaamse landbouw en de Vlaamse voedingsindustrie.”

“Fevia Vlaanderen wil de burger tonen dat ook heel wat verwerkte voedingsproducten lokale, Belgische/Vlaamse producten zijn: ze zijn gemaakt met landbouwgrondstoffen en ingrediënten van bij ons, vervaardigd in een van de vele Vlaamse voedingsbedrijven door mensen die er met passie en toewijding aan werken. We willen dat consumenten en burgers ook fier zijn op de lokale verankering van de vele verwerkte voeding en dranken waarmee we hier uitblinken. Deze campagne biedt een uitgelezen mogelijkheid om hieraan bij te dragen.”

Boodschap voor andere ambassadeurs (in spe)?

“Succesverhalen en mooie voorbeelden uit de voedingsindustrie over lokaal sourcen, over lokaal investeren, over talent van bij ons… moeten andere bedrijven er zeker toe bewegen om zelf meer in te zetten op en te communiceren over initiatieven rond lokale voeding. Het gros van de bedrijven koopt lokale (landbouw)grondstoffen, maar omdat het zo evident is staan ze er vaak niet bij stil. “Lokaal” is alvast een thema in de duurzaamheidsroadmap van Fevia waarbij wij bedrijven zullen stimuleren om inspanningen te delen en ambassadeur te worden van “Lekker van bij ons”.

 

 

Deel ook je verhaal

Ben je ambassadeur en wil je je werk graag in de kijker zetten? Stuur ons dan een mail met een korte omschrijving van je activiteiten en hoe jij lokaal lekkers in de schijnwerpers plaatst.

Ik stel me kandidaat