Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aard van de werken (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2016) Aard van de werken (huidig)

Aard van de werken (voor bouwaanvragen van 01-01-2015 t.e.m. 31-12-2016)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2015 tot 31.12.2016 Bekijk tijdslijn

Aard van de werken en werkzaamheden

In dit overzicht is een opsplitsing gemaakt tussen het begrip ‘aard van de werken’ en ‘werkzaamheden’.

De aard van werken legt mee de EPB-eisen vast en bepaalt de indeling in gebouwen: nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie of functiewijziging.

De werkzaamheden omschrijven de werken die binnen een project worden uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden bepalen de aard van de werken die van toepassing zijn: functiewijziging, uitbreiding, gedeeltelijke herbouw, …

Aard van de werken

Werkzaamheden

nieuwbouw

 • nieuwbouw
 • volledige herbouw
 • ontmanteling
 • gedeeltelijke herbouw met een groter dan 800 m³
 • gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid
 • uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³
 • uitbreiding met minstens 1 wooneenheid
renovatie
 • verbouwing
 • gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • uitbreiding met een beschermd volume kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden
 • functiewijziging met een beschermd volume kleiner dan 800 m³
ingrijpende energetische renovatie
 • ingrijpende energetische renovatie
functiewijziging
 • functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³

Nieuwbouw

Er is sprake van nieuwbouw als een volledig nieuw gebouw (zonder voorafgaande sloop) wordt gerealiseerd.

Het plaatsen of verplaatsen van een containergebouw valt onder nieuwbouw.

Volledige herbouw

Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw.

Ontmanteling

De term ‘ontmanteling’ wordt in de energieprestatieregelgeving gedefinieerd als werken aan een bestaand gebouw met een beschermd volume groter dan 3000 m³, waarbij de dragende structuur van het gebouw behouden blijft en waarbij zowel de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat worden vervangen en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

Alles wat grenst aan de buitenomgeving, maar geen dak of vloer is, wordt als gevel beschouwd. Het buitenschrijnwerk moet dus worden meegerekend.

Gedeeltelijke herbouw

Een gedeeltelijke herbouw is de wederopbouw van een deelvolume van een bestaand gebouw die gepaard gaat met een voorafgaande sloop van dat deelvolume. Bestaande constructiedelen kunnen daarbij behouden blijven en samen met de nieuwe constructiedelen deel uitmaken van dit heropgebouwde deelvolume.

Een gedeeltelijke herbouw kan vallen onder ‘nieuwbouw’ of onder ‘renovatie’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Gedeeltelijke herbouw …Aard van de werken
met een beschermd volume groter dan 800 m³nieuwbouw
met een bijkomende wooneenheid: als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvattennieuwbouw
met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheidrenovatie

Uitbreiding

Tegen een bestaand gebouw wordt een nieuw beschermd volume bijgebouwd.

Een uitbreiding kan vallen onder ‘nieuwbouw’ of onder ‘renovatie’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Uitbreiding …Aard van de werken
met een beschermd volume groter dan 800 m³: het beschermd volume van de uitbreiding zelf is groter dan 800 m³nieuwbouw
met minstens een bijkomende wooneenheid: als de nieuw gebouwde constructiedelen een volledig onafhankelijke wooneenheid omvatten. Er is enkel sprake van een uitbreiding met een bijkomende wooneenheid indien ook het bestaande gebouw autonoom kan blijven functioneren, los van de uitbreiding.nieuwbouw
met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder bijkomende wooneenheidrenovatie

Verbouwing

Met een verbouwing zijn alle werkzaamheden aan een bestaand gebouw bedoeld waarbij het volume van het bestaande gebouw niet toeneemt (bv. de vensters, het dak, de muren, … van een bestaand gebouw worden vervangen of nageïsoleerd).

Ingrijpende energetische renovatie

Functiewijziging

Of het binnen EPB om een functiewijziging gaat of niet, hangt af van 2 zaken:

 • is het een wijziging van een industriële naar een woon-, kantoor- of schoolbestemming?
 • Wordt oorspronkelijk geen energie verbruikt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen en na de functiewijziging wel?

Is het antwoord op één van deze vragen ‘ja’? Dan spreken we van een functiewijziging. Dit staat los van de definitie van een functiewijziging in de regelgeving ruimtelijke ordening.

Een functiewijziging kan vallen onder ‘renovatie’ of onder ‘functiewijziging’, afhankelijk van de specifieke situatie:

Functiewijziging …Aard van de werken
met een beschermd volume van maximaal 800 m³renovatie
met een beschermd volume groter dan 800 m³functiewijziging

Stappenplan 'Indeling van complexe projecten'

Bij ingewikkelde renovatieprojecten is het vaak een uitdaging om de correcte aard van de werken (nieuwbouw, IER of renovatie) te bepalen.

U kunt dit stappenplan gebruiken als leidraad om tot een correcte gebouwindeling te komen.