Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwbare energie: overzicht van toekomstige eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2025) Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen van 01-01-2023 t.e.m. 31-12-2024)

Hernieuwbare energie: overzicht van toekomstige eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2025)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2025 Bekijk tijdslijn

Nieuwbouw

Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2025 is een gasaansluiting geen optie meer. De gebouwverwarming kan enkel nog met een warmtepomp, een warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwarming. Deze laatste vorm geeft weliswaar een zeer nadelig effect op het E-peil, behalve bij een zeer lage warmtevraag.

Voor het minimumaandeel aan hernieuwbare energie kijken we enkel nog naar de eigen productie, via thermische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, dus via zonneboilers en zonnepanelen.

Er zijn twee mogelijkheden om het minimumaandeel hernieuwbare energie in te vullen:

1

Een nieuwbouwwoning moet minstens 15 kWh/m² aan zonne-energie voorzien en een niet-residentiële eenheid minstens 20 kWh/m² door middel van 1 of meerdere van de onderstaande technieken:

 • zonnepanelen (PV)
 • zonneboiler
 • participatie (zie optie 2)
2

Volledige participatie, die 10 kWh/m² hoger ligt dan het algemene eisenniveau waarbij concrete maatregelen moeten genomen worden op de eigen site. De participatie moet voldoen aan:

 • minstens 25 kWh/m² bruto vloeroppervlakte voor woongebouwen (namelijk 15 kWh/m² aan zonne-energie + 10) en minstens 30 kWh/m² voor niet-residentiële eenheden (namelijk 20 kWh/m² aan zonne-energie + 10).
 • minstens 75 eurocent per kWh, en dus 18,75 euro per m² bruto vloeroppervlakte (namelijk 25 kWh/m² *0,75 eurocent per kWh) voor wooneenheden en minstens 22,50 euro per m² voor niet-residentiële eenheden.
 • Extra voorwaarden

Gedeeltelijke participatie, waarbij participatie wordt ingezet als aanvulling op een andere maatregel (zie optie 1 hierboven). Ook bij een gedeeltelijke participatie moet men in totaal 10 kWh/m² extra investeren (om productie ter plaatse te stimuleren).

 • Voorbeeld: de algemene eis is 15 kWh/m² voor een woongebouw en u behaalt al 10 kWh/m² door zonnepanelen te plaatsen. In dat geval moet u nog 15 kWh/m² (namelijk 5 + 10 kWh/m²) investeren in participatie.
 • Die participatie moet ook 75 eurocent per kWh bedragen. Voor bovenstaand voorbeeld is dat 11,25 euro per m².
 • Extra voorwaarden

Ingrijpende energetische renovaties

Alle ingrijpende energetische renovaties met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2023 moeten minstens 20 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen: zowel niet-residentiële gebouwen als woongebouwen (residentieel).

Het invullen van dit minimumaandeel kan op drie manieren:

1

Minstens 20 kWh per m² bruto vloeroppervlakte aan hernieuwbare energie produceren, door middel van 1 of meerdere van de onderstaande technieken:

 • zonnepanelen (PV)
 • zonneboiler
 • warmtepomp en warmtepompboiler
 • ketel, kachel of WKK op biobrandstof*
 • stadsverwarming (via een warmtenet)
 • gedeeltelijke participatie (zie verder in optie 3)
2

De volledige energievraag voor ruimteverwarming dekken door middel van 1 of meerdere van de onderstaande technieken:

 • warmtepomp
 • ketel, kachel of WKK op biobrandstof*
 • energie-efficiënte stadsverwarming of (via een warmtenet) met een aandeel hernieuwbare energie van tenminste 50%, 50% restwarmte of een combinatie van beide.

Bovenop de hernieuwbare opwekking voor verwarming moet ook het sanitair warm tapwater voor baden en douches aangesloten zijn op een van bovenstaande technieken. Voor aanrechten (keuken, uitgietbakken,...) is dat geen vereiste.

3

Volledige participatie, die 10 kWh/m² hoger ligt dan het algemene eisenniveau waarbij concrete maatregelen moeten genomen worden op de eigen site. De participatie moet voldoen aan:

 • minstens 30 kWh/m² bruto vloeroppervlakte
 • minstens 75 eurocent per kWh, en dus 22,50 euro per m² bruto vloeroppervlakte (namelijk 30 kWh/m² *0,75 eurocent per kWh)
 • Extra voorwaarden

Gedeeltelijke participatie, waarbij participatie wordt ingezet als aanvulling op een andere maatregel (zie optie 1 hierboven). Ook bij een gedeeltelijke participatie moet men in totaal 10 kWh/m² extra investeren (om productie ter plaatse te stimuleren).

 • Voorbeeld: de algemene eis is 20 kWh/m² en u behaalt al 15 kWh/m² door zonnepanelen te plaatsen. In dat geval moet u nog 15 kWh/m² (namelijk 5 + 10 kWh/m²) investeren in participatie.
 • Die participatie moet ook 75 eurocent per kWh bedragen. Voor bovenstaand voorbeeld is dat 11,25 euro per m².
 • Extra voorwaarden

(*) De biomassaketel of - kachel (bijvoorbeeld: hout, pellets) moet voldoen aan de voorwaarden uit het KB van 12 oktober 2010:

 • heeft een opwekkingsrendement van minstens 85% en
 • de emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van het KB.

Bij een ingrijpende energetische renovatie mogen bestaande zonnepanelen meegerekend worden.

Tijdslijn

 1. Hernieuwbare energie: overzicht van toekomstige eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2025)