Nieuwbouw woongebouwen

Bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2017 moeten voor hun energiebehoefte:

 • minstens 15 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen (via de onderstaande technieken). Er zijn enkel kwalitatieve voorwaarden:
Hernieuwbare energietechniekKwalitatieve voorwaarden
Zonnepanelen (PV)

geen

Merk op: Voor een woning met een bruikbare vloeroppervlakte van 150 m², voldoet u vanaf een 5-tal zonnepanelen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie van 15 kWh (primair) per m².

Zonneboiler
 • het thermisch zonne-energiesysteem moet minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater.
Warmtepomp
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming (via een warmtenet)
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie
 • Minstens 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte
 • Minstens 15 kWh/m² bruto vloeroppervlakte
 • Extra voorwaarden
 • De optie om minstens 1 hernieuwbare techniek in te zetten die voldoet aan kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden, is vervallen.

Nieuwbouw niet-residentiële gebouwen

Alle niet-residentiële gebouwen met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 juli 2017 moeten minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen: school- en kantoorgebouwen (zowel publieke als niet-publieke), maar ook ziekenhuizen, sporthallen, hotels, … Er zijn enkel kwalitatieve voorwaarden:

Hernieuwbare energietechniekKwalitatieve voorwaarden
Zonnepanelen (PV)

geen

Zonneboilergeen
Warmtepomp
 • De warmtepomp heeft een seizoensprestatiefactor SPF > 4 (berekend volgens EPB)
Biomassa of WKK
 • De biomassaketel of -kachel (hout, pellets, … ) heeft een opwekkingsrendement van minstens 85%, bepaald volgens het KB van 12 oktober 2010
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III van KB 12 oktober 2010
Stadsverwarming (via een warmtenet)
 • minstens 45% uit hernieuwbare bronnen
Participatie

Voor niet-residentiële gebouwen is de keuze voor 1 maatregel uit de lijst van 6 niet van toepassing.

Ingrijpende energetische renovaties

Alle ingrijpende energetische renovaties met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 maart 2017 moeten minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen halen: zowel niet-residentiële gebouwen als woongebouwen (residentieel). Dezelfde kwalitatieve voorwaarden als bij ‘nieuwbouw’ gelden (zie bovenstaande tabel).

Bij een ingrijpende energetische renovatie mogen bestaande zonnepanelen meegerekend worden.

Tijdslijn

Hernieuwbare energie: overzicht van de eisen (voor bouwaanvragen vanaf 01-07-2017 t.e.m. 31-12-2017)
Geldigheid