Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-eenheden (voor bouwaanvragen 01-01-2014 t.e.m. 31-12-2016) EPB-eenheden (huidig)

EPB-eenheden (voor bouwaanvragen 01-01-2014 t.e.m. 31-12-2016)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2014 tot 31.12.2016 Bekijk tijdslijn

Definitie

Een gebouw wordt opgesplitst in één of meerdere ‘EPB-eenheden’. Een is elke eenheid van aangrenzende lokalen die:

 • ontworpen of aangepast zijn om afzonderlijk te worden gebruikt
 • dezelfde hebben
 • ten hoogste één wooneenheid bevatten

Afspraken

 • Het van het gebouw wordt, naargelang het geval, opgesplitst in één of meer delen op basis van de aanwezige . Het is hierbij niet de bedoeling dat de indeling in EPB-eenheden op ruimteniveau gebeurt. Het indelen gebeurt intuïtief en zal aangrenzende lokalen met een gelijkaardige functie bundelen in een .
 • Twee delen met dezelfde die niet aan elkaar grenzen, vormen steeds afzonderlijke EPB-eenheden.
 • In een gebouw kunnen meerdere aangrenzende gebouwdelen voorkomen die dezelfde bestemming hebben maar die onafhankelijk van elkaar functioneren. In dat geval heeft u de keuze om voor ieder gebouwdeel een afzonderlijke EPB-eenheid aan te maken. Dit geldt niet in het geval van wooneenheden.

EPB-eenheid per wooneenheid

Gebouwen of gebouwdelen met een residentiële bestemming deelt u op in wooneenheden. Een wooneenheid (ook een genoemd) is een eenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren, meer bepaald:

 • een verblijfsruimte
 • een toilet
 • een douche of bad
 • en een keuken of kitchenette

Een EPB-eenheid kan maximaal één wooneenheid bevatten. Voor appartementsgebouwen, zorgwoningen, … wordt dus een EPB-eenheid per wooneenheid aangemaakt.

Samenvoegregels

Onder bepaalde voorwaarden mag u bepaalde EPB-eenheden samennemen. Dit is evenwel geen verplichting. Volgende combinaties zijn mogelijk :

 • wonen + kantoor: bij een wooneenheid kan één kantoorruimte of een groepje kantoorruimten behoren. Als deze kantoorruimte(n) een heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de wooneenheid.
 • wonen + : bij een wooneenheid kan één of een groepje ASB’s behoren. Als deze ASB(‘s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de wooneenheid.
 • kantoor + ASB: bij een kantoor kan één ASB of een groepje ASB’s behoren. Als deze ASB(‘s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met het kantoor.
 • school + ASB: bij een school kan één ASB of een groepje ASB’s behoren. Als deze ASB(‘s) een beschermd volume heeft (hebben) dat kleiner is dan 800 m³, kunt u ze samennemen met de school.
 • ASB + kantoor: aangrenzende kantoorruimten mogen mee worden opgenomen in een EPB-eenheid ‘andere specifieke bestemming’ op voorwaarde dat
  • ze grenzen aan het volume met een ‘andere specifieke bestemming’;
  • ze deel uitmaken van hetzelfde gebouw;
  • het beschermde volume van elk groepje kantoorruimten kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is;
  • het beschermde volume van alle groepjes kantoorruimten samen minder is dan 40% van het totale volume van de delen met bestemming ‘kantoor’ en de delen met een ‘andere specifieke bestemming’.
 • industrie + kantoor: aangrenzende kantoorruimten mogen mee worden opgenomen in een EPB-eenheid ‘industrie’ op voorwaarde dat
  • ze grenzen aan het volume met bestemming ‘industrie’;
  • ze deel uitmaken van hetzelfde gebouw;
  • het beschermde volume van elk groepje kantoorruimten kleiner dan of gelijk aan 800 m³ is;
  • het beschermde volume van alle groepjes kantoorruimten samen minder is dan 40% van het totale volume van de delen met bestemming ‘kantoor’ en de delen met bestemming ‘industrie’

In de EPB-software

Elke EPB-eenheid krijgt automatisch een code bij het invoeren in de software. De EPB-eenheidcode bestaat uit ‘SD’ gevolgd door drie cijfers.