Projecten

Er is sprake van 1 project.

Gebouwen

Er zijn meerdere werkzaamheden te onderscheiden :

  • 1 ‘verbouwing’ van het oorspronkelijk bouwvolume;
  • en 1 of meerdere ‘uitbreidingen kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheid’.

Al deze werkzaamheden leiden tot dezelfde aard van werken, namelijk renovatie. Er wordt 1 gebouw gemaakt met aard van werken ‘renovatie’.

EPB-eenheden

Er is 1 ’.

K-volumes

Niet van toepassing.