Principe

Het extra warmteverlies door ter plaatse van is in de energieprestatieregelgeving ingerekend als een rekenkundige benadering. Het is geen exacte weergave van de invloed van de bouwknopen. De invloed van de bouwknopen is doorgerekend als toeslag op de transmissieverliezen van de scheidingsoppervlakken van het verliesoppervlak.

In de berekeningen van de energieprestatie is de invloed van de bouwknopen merkbaar

 • Op niveau van het volledige gebouw:
  • in het K-peil
 • Op niveau van de :
  • in het E-peil
  • in de oververhittingsindicator
  • in de berekening van de verwarmingsbehoefte
  • in de berekening van de koelbehoefte

Bij optie C zal de invloed van bouwknopen niet merkbaar zijn bij de berekening van de oververhittingsindicator en de berekening van de koelbehoefte.

3 opties

 • Optie A: gedetailleerde methode
 • Optie B: methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen
 • Optie C: forfaitaire toeslag

Per K-peil-volume moet u 1 van de 3 opties kiezen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om per deelproject of EPB-eenheid die deel uitmaken van hetzelfde K-peil-volume, telkens een andere optie te kiezen. Eenmaal een optie is vastgelegd is dit voor het ganse K-peil-volume.

Tijdslijn

Hoe bouwknopen inrekenen (voor bouwaanvragen van 01-01-2011 t.e.m. 31-12-2017)
Geldigheid