Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzondere situatie: beschaduwing bij PV-panelen Beschaduwing: bijzondere situaties

Bijzondere situatie: beschaduwing bij PV-panelen

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wanneer zonnepanelen op een plat dak geplaatst worden in een opstelling van verschillende achter elkaar staande rijen zonnepanelen zijn de beschaduwingshoeken als volgt te bepalen :

De horizonhoek αh wordt bepaald ten opzichte van het horizontale vlak en in functie van de onderlinge afstand van de panelen en de paneelhellingshoek. Deze horizonhoek is voor alle panelen dezelfde, behalve voor de rij zonnepanelen die volledig vrij staat. Daar is de horizonhoek nul tenzij er zich verderop een ander obstakel zou bevinden.

De verticale, linker en rechter overstekhoeken αv, αl en αr zijn bij een vrije opstelling meestal gelijk aan nul. Deze hoeken worden immers gemeten in de middelloodvlakken tot aan het eerste obstakel dat zich voordoet in dat vlak.