Bepalen van de thermische massa: nu ook een gedetailleerde methode

Er is een gedetailleerde methode voor het bepalen van de thermische massa toegevoegd voor residentiële gebouwen.

Randisolatie in rekening brengen voor álle projecten

Het aanbrengen van een strook randisolatie langs de omtrek van een vloer op volle grond, heeft een gunstig effect op de transmissieverliezen via de vloer en via de bouwknoop ‘funderingsaansluiting’. Door de verplichte rapportering van de bouwknopen vanaf 2011 was het enkel mogelijk om dit positieve effect op de U-waarde van de vloer door te rekenen in projecten zonder K- of S-peileis. Voor vergunningsaanvragen vanaf 2019 kunt u het positief effect van de randisolatie op de U-waarde van de vloer in rekening brengen voor alle projecten, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Methode voor het bepalen van de U-waarde van kunststof lichtkoepels en -straten

Voor vergunningaanvragen vanaf 2019 is een methode toegevoegd voor het bepalen van de U-waarde specifiek voor kunststof lichtkoepels en lichtstraten.

Wijzigingen aan het transmissiereferentiedocument

Dit zijn de voornaamste aanpassingen aan het transmissiereferentiedocument (bijlage 4):

  • In bijlage D zijn waarden bij ontstentenis toegevoegd voor houten raamprofielen. De opsplitsing in loofhout (lU = 0,18 W/mK) en naaldhout (lU = 0,13 W/mK) is vervangen door een opsplitsing in 3 houttypes. Er is een houttype toegevoegd met een lU = 0,16 W/mK. Per houttype worden de meest courante houtsoorten opgesomd. Hierdoor kunt u aan een gekende houtsoort gemakkelijker een specifieke Uf-waarde bij ontstentenis toewijzen (tabel D.1).
  • Er is opnieuw een inhoudstafel ter beschikking en de formules en tabellen kregen een aangepaste nummer.
  • In bijlage F zijn enkel de formules behouden om de U-waarde te berekenen van muren en vloeren in contact met volle grond.
  • In bijlage H werden een aantal wijzigingen doorgevoerd, om de methode voor het doorrekenen van een bestaande scheidingsconstructie af te stemmen op de rekenmethode voor bestaande gebouwen (EPC).